Skicka elektroniska meddelanden

Skicka upphandlingsmeddelanden för publicering i TED

Offentliga myndigheter som måste eller vill publicera meddelanden i tillägget till EUT på TED:s webbplats kan välja hur de skickar in meddelanden, vilket kan bero på nationella regler.

eSenders är offentliga eller privata organisationer som fungerar som förmedlande tjänsteleverantörer för att lämna in upphandlingsmeddelanden i efterfrågat xml-format till TED:s datagränssnitt (TED:s API för eNotices2). eSenders tillhandahåller de webbformulär som köparna ska fylla i och lämna in. Formulären är ofta anpassade till nationella behov eller integrerade i en e-upphandlingsplattform.

En typisk eSender är en utgivare av nationella officiella tidningar, ett offentligt eller privat organ som agerar på köparnas vägnar eller en utvecklare av e-upphandlingsprogram. I vissa medlemsländer skickas landets alla meddelanden av en central statlig organisation med lagstadgat uppdrag och i andra länder kan det finnas en mängd olika offentliga eller kommersiella tjänsteleverantörer.

I länder där det inte finns någon eSender eller där köparen kan välja applikation tillhandahåller Publikationsbyrån webbapplikationen eNotices2 där man kan validera och lämna in meddelanden i det eForms-format som gäller sedan november 2022.

För att kunna använda eNotices2 måste du godkänna användarvillkoren. Applikationen tillämpar vissa regler för affärsmässig och teknisk validering av upphandlingsmeddelanden, men det är de offentliga upphandlarnas ansvar att se till att innehållet i meddelandena är korrekt och överensstämmer med relevant lagstiftning och gällande riktlinjer.

Sedan januari 2024 kan medlemsländerna inte längre lämna in de tidigare standardformulären.

Så blir du eSender för TED

Organisationer som vill bli en eSender måste ha den affärsmässiga och tekniska kapacitet som krävs för att hjälpa sina kunder att samla in och skicka giltiga upphandlingsmeddelanden för publicering i TED.

eSenders använder TED:s API för eNotices2 för att validera, skicka och söka efter sina meddelanden. Mer information finns i API-avsnittet bland dokumentationen för TED- utvecklare.

De tekniska specifikationerna för eForms beskrivs i programutvecklingsverktyget i dokumentationen för TED-utvecklare. SDK-komponenterna på GitHub kan användas direkt av eSenders utvecklingsteam.

Det finns inget formellt utnämningsförfarande för att bli en eSender, men man måste känna till och följa användarvillkoren för TED-publiceringstjänster.