eForms

Arkiverade nyheter om införandet av eForms

En sammanställning av frågor och svar från webbinariet om eNotices2 den 12 oktober 2023

Nu kan du läsa en sammanställning av frågor och svar från det andra webbinariet om eNotices2.

Du kan också titta på en inspelning av webbinariet på Youtube.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (1/12/2023)

Vi har släppt version 1.10.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen gäller olika ändringar och korrigeringar av metadatainnehållet.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

Versionen kommer att aktiveras i testmiljön den 4 december 2023 och i produktionsmiljön den 5 december 2023.

 

Årligt seminarium för TED:s eSenders (13 december 2023)

Nu kan du anmäla dig till det årliga seminariet för TED:s eSenders. Det hålls på nätet via Webex onsdagen den 13 december 2023, kl. 10.00–16.00. Anmäl dig senast tisdagen den 12 december kl. 12.00. Vi skickar uppgifter om hur du kopplar upp dig till Webex dagen före mötet.

Programmet finns på seminariets webbplats. Eftersom seminariet kommer att spelas in uppmanar vi dig att läsa vårt meddelande om skydd av personuppgifter.

Om du har frågor kan du skicka dem till OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

En sammanställning av frågor och svar från webbinariet om eNotices2 den 19 september 2023 

Som uppföljning till det första webbinariet för användare av webbapplikationen för eNotices2 finns nu en sammanställning av frågor och svar.

Du kan också titta på en inspelning av webbinariet på Youtube.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (9/10/2023)

Vi har släppt version 1.9.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen gäller olika ändringar och korrigeringar av metadatainnehållet.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

Versionen kommer att aktiveras i testmiljön den 10 oktober 2023 och i produktionsmiljön den 11 oktober 2023.

 

Anmäl dig nu till vår sjätte tekniska workshop om eForms den 26 september 2023

Nu kan du anmäla dig till den sjätte tekniska workshoppen om eForms, som hålls på nätet via Webex tisdagen den 26 september 2023, kl. 10.00–16.00. Anmäl dig senast kl. 12.00 måndagen den 25 september. Vi skickar uppgifter om hur du kopplar upp dig till Webex dagen före mötet. Programmet finns på evenemangets webbplats. Eftersom evenemanget kommer att spelas in uppmanar vi dig att läsa vårt meddelande om skydd av personuppgifter.

Om du har frågor kan du skicka dem till OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Tabell om överensstämmelsen mellan TED:s standardformulär i xml och eForms (3/8/2023)

Den här filen ska hjälpa användare av den nuvarande eNotices-applikationen (som hanterar TED:s standardformulär enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986) så att de hittar motsvarande formulär i den nya eNotices2-applikationen (som hanterar eForms enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780).

Tabellen kan också hjälpa användare av andra plattformar för e-upphandling med övergången från TED:s formulär i xml till eForms.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (26/7/2023)

Vi har släppt version 1.8.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen gäller olika ändringar och korrigeringar av metadatainnehållet.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (16/5/2023)

Vi har släppt version 1.7.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Den här versionen innehåller mer information om noder, fält och kodlistor och ändrar och korrigerar metadatainnehållet.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

Anmäl dig nu till vår femte tekniska workshop om eForms den 23–24 maj 2023 (10/5/2023)

Du är härmed inbjuden till vår femte tekniska workshop om eForms. Den hålls på nätet via Webex tisdagen den 23 maj 2023 mellan klockan 10 och 16 och onsdagen den 24 maj 2023 mellan klockan 10 och 12Anmäl dig senast klockan 12 måndagen den 22 maj. Vi skickar uppgifter om hur du kopplar upp dig till Webex dagen före mötet. Eftersom evenemanget kommer att spelas in uppmanar vi dig att läsa vårt meddelande om skydd av personuppgifter.

Om du har frågor kan du skicka dem till OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

TED:s xml- till eForms-konverterare version 0.6.0 (17/4/2023)

En ny version av TEDXDC, dvs. TED:s xml- till eForms-konverterare har lagts ut på GitHub: https://github.com/OP-TED/ted-xml-data-converter. Den här versionen av verktyget kan delvis konvertera alla viktiga meddelanden för R2.0.9-schemat: förhandsmeddelanden, upphandlingsmeddelanden och meddelanden om tilldelning av kontrakt.

 

Programfixar för eForms SDK 1.3, 1.4 och 1.5 (14/3/2023)

Tillsammans med eForms SDK 1.6.0 släppte vi i dag programfixar för alla aktiva versioner av SDK. Det gäller SDK 1.3.3SDK 1.4.2 och SDK 1.5.2.

Versionerna innehåller uppdaterade översättningar av textetiketter och uppdaterade mallar för meddelandevisualisering. Inga andra delar av programfixversionerna för SDK har ändrats.

Hädanefter kommer vi att tillsammans med nya versioner av SDK fortsätta att släppa programfixar till tidigare aktiva versioner så att applikationer som fortfarande använder dem kan utnyttja uppdaterade översättningar och nya mallar.

Versionerna 1.0, 1.1 och 1.2 av SDK, som släpptes innan eForms började tillämpas den 14 november 2022, kommer att avaktiveras från produktionsanvändning den 14 april 2023. Tillgången till de här versionerna finns kvar i testmiljön efter det datumet för de eSenders som fortfarande håller på att utveckla applikationer med lägre versioner än SDK 1.3. Den äldsta version som är aktiv för produktionsanvändning kommer att vara SDK 1.3.

 

Anmäl dig nu till vår fjärde tekniska workshop om eForms den 28 mars 2023 (14/3/2023)

Du är härmed inbjuden till vår fjärde tekniska workshop om eForms. Den hålls på nätet via Webex tisdagen den 28 mars 2023 mellan klockan 10 och 16.

Anmäl dig senast klockan 12 måndagen den 27 mars. Vi skickar uppgifter om hur du kopplar upp dig till Webex dagen före mötet.

Eftersom evenemanget kommer att spelas in uppmanar vi dig att läsa vårt meddelande om skydd av personuppgifter.

Om du har frågor kan du skicka dem till OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (14/3/2023)

Vi har släppt version 1.6.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Den här versionen innehåller mer information, särskilt om noder och fält, och ändrar och korrigerar metadatainnehållet.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

Anmäl dig nu till vår tredje tekniska workshop om eForms den 1 februari 2023 (17/1/2023)

Du är härmed inbjuden till vår tredje tekniska workshop om eForms. Den hålls på nätet via Webex onsdagen den 1 februari 2023 mellan klockan 10 och 16Anmäl dig på webbplatsen senast måndagen den 30 januari kl. 18.00 så att du verkligen får uppkopplingsuppgifterna och de senaste uppdateringarna. Eftersom evenemanget kommer att spelas in uppmanar vi dig att läsa vårt meddelande om skydd av personuppgifter.

Om du har frågor kan du skicka dem till OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Lägg datumet på minnet: Evenemangskalender för TED:s eSenders och eForms 2023 (21/12/2022)

Publikationsbyrån aviserar härmed sin årliga evenemangskalender för TED:s eSenders och eForms för 2023.

Skriv upp de här datumen i din kalender:

 • 1 februari (tredje tekniska workshoppen om eForms)
 • 28–29 mars (fjärde tekniska workshoppen om eForms)
 • 23–24 maj (femte tekniska workshoppen om eForms)
 • 26–27 september (sjätte tekniska workshoppen om eForms)
 • 12–13 december (årliga seminariet för eSenders)

Alla evenemang gäller eForms och anordnas i form av webbinarier eller workshoppar på nätet under en eller två halvdagar. Vi kommer i god tid att lägga ut mer information tillsammans med programmet och uppgifter om hur du anmäler dig.

Om du har frågor kan du skicka dem till OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (19/12/2022)

Vi har släppt version 1.5.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen gäller olika ändringar och korrigeringar av metadatainnehållet.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (25/11/2022)

Vi har släppt version 1.4.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen gäller olika ändringar och korrigeringar av metadatainnehållet.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

Årligt seminarium för TED:s eSenders (12–13 december 2022)

Nu kan du anmäla dig till TED:s årliga seminarium för eSenders 2022. Seminariet hålls på nätet med hjälp av Webex-applikationen i form av två halvdagar den 12 och 13 december 2022.

Årets seminarium kommer återigen att fokusera på genomförandet och planerna för den nya generation elektroniska standardformulär (eForms) som blir tillgängliga i november 2022.

Anmäl dig på webbplatsen senast fredagen den 9 december kl. 12.00 så att du verkligen får uppkopplingsuppgifterna och de senaste uppdateringarna. Eftersom evenemanget kommer att spelas in uppmanar vi dig att läsa vårt meddelande om skydd av personuppgifter.

Om du har frågor kan du skicka dem till OP-EVENTS@publications.europa.eu.

Vi hoppas att vi ses på vårt årliga seminarium.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (11/11/2022)

Vi har släppt version 1.3.2 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (9/11/2022)

Vi har släppt version 1.3.1 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (7/11/2022)

Vi har släppt version 1.3.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen gäller olika ändringar och korrigeringar av metadatainnehållet.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

Lägg datumet på minnet: Årligt seminarium för TED:s eSenders (12–13 december 2022)

Publikationsbyrån har nöjet att meddela att det årliga seminariet för TED:s eSenders kommer att hållas på nätet den 12 och 13 december 2022.

Notera datumet i din kalender:

Vi kommer i god tid att lägga ut mer information tillsammans med programmet och uppgifter om hur du anmäler dig.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (10/10/2022)

Vi har släppt version 1.2.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen gäller olika ändringar av metadatainnehållet.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

TED:s xml- till eForms-konverterare version 0.5.0 (19/9/2022)

En ny version av TEDXDC, dvs. TED:s xml- till eForms-konverterare har lagts ut på GitHub: https://github.com/OP-TED/ted-xml-data-converter.

I den här versionen kan verktyget konvertera TED:s upphandlingsmeddelanden och meddelanden om tilldelning av kontrakt. Den kan också skapa flerspråkiga versioner av textelementen. Det har också lagts till alternativ för att kontrollera rapporteringen av meddelanden till användaren.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (15/9/2022)

Vi har släppt version 1.1.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen gäller olika ändringar av metadatainnehållet, särskilt med anledning av den kommande ändringen av eForms-förordningen.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (5/8/2022)

Vi har släppt version 1.0.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen innehåller ytterligare information om fälten, en ny struktur för Schematron-filer och andra uppdateringar och förbättringar.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

TED:s xml- till eForms-konverterare version 0.4.0 (2/8/2022)

En ny version av TEDXDC, dvs. TED:s xml- till eForms-konverterare har lagts ut på GitHub: https://github.com/OP-TED/ted-xml-data-converter.

Den här versionen av verktyget kan konvertera meddelanden om tilldelning av kontrakt med hjälp av TED-formulär F03 och alla TED-formulär för upphandlingsmeddelanden.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (19/7/2022)

Vi har släppt version 0.7.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Den här versionen innehåller ett nytt filformat för ”definitioner” av meddelandetyper och olika uppdateringar och förbättringar. Den innehåller också nya Schematron-regler tillsammans med uppdaterade fältmetadata och exempel på meddelanden.

Läs mer i ändringsloggen som läggs ut tillsammans med programutvecklingsverktyget.

 

TED:s xml- till eForms-konverterare (23/5/2022)

Vi håller på att utveckla TED:s xml- till eForms-konverterare (TEDXDC) för att hjälpa organisationer som publicerar upphandlingsmeddelanden att migrera till eForms. Verktyget konverterar ett meddelande som publicerats enligt TED-schemat till utkast av samma meddelande i eForms.

Den senaste versionen har lagts ut på GitHub. Den här versionen av verktyget kan konvertera upphandlingsmeddelanden som publicerats med hjälp av TED:s xml-schema R.2.0.9.

 

Uppdaterade exempel på meddelandevisualiseringar enligt eForms (11/5/2022)

Den här html-filen innehåller exempeldata så att det blir enklare att se strukturen på TED Viewer, förstå hur elementen hänger ihop och växla mellan olika meddelandetyper.

Den största strukturella ändringen jämfört med exempel från juli 2021 är beslutet att gruppera nästan all organisationsinformation i en sektion.

Den aktuella versionen är inte slutlig ännu men ligger nära det som TED Viewer kommer att ge.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (10/5/2023)

Vi har släppt version 0.6.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen innehåller strukturerad information om visualiseringen av eForms-meddelanden och olika uppdateringar och förbättringar. Dessutom innehåller den nya regler i Schematron-filerna, uppdaterade kodlistor och exempel på meddelanden.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

Inledande mappning av det nuvarande TED-xml-schemat till eForms (13/4/2022)

För att stödja övergången mellan de båda dataformaten har Publikationsbyrån gjort en mappning av fälten i det nuvarande TED-xml-schemat jämfört med eForms-schemat.

Mappningen i Excel-format bygger på förra årets mappning av verksamhetstermer som EU-kommissionen gjorde och fullbordar den teknisk mappningen av TED-xml jämfört med fälten i eForms-schemat på Xpath-nivå.

Alla standardformulär ingår inte och det finns ingen exakt verksamhetsöverensstämmelse mellan varje standardformulär och varje eForm-meddelande.

Vi lägger ut Excel-filen som den är så att den kan fungera som en vägledning. Den kommer inte att uppdateras igen men skicka gärna synpunkter till ted@publications.europa.eu

I ett senare skede kommer Publikationsbyrån att dela XSLT-filerna med den faktiska implementering av dessa mappningar och de kommer stegvis att byggas ut och användas av en konverterare.

Konverteringen av TED-xml kommer alltid att leda till en ogiltig eForms i xml. Det beror bland annat på att alla fält inte finns eller att textfält inte kan omvandlas till kodlistevärden. Men användare och system borde kunna överföra så stor andel av meddelanden som möjligt till det nya formatet, t.ex. när de fortsätter med ett förfarande som överlappar växlingen mellan de båda schemana.

 

Lägg datumet på minnet – Teknisk workshop om eForms i maj 2022

Publikationsbyrån anordnar en teknisk workshop om eForms för att utbyta information med eSenders och andra utvecklare om statusen på införandet av eForms.

Workshoppen äger rum på nätet på förmiddagarna den 11 och 12 maj 2022 och gäller uteslutande eForms (den nya generationen elektroniska standardformulär) och deras tekniska införande. Workshoppen är inte tänkt att ersätta det årliga eSenders-seminariet.

Skriv upp det här datumet i din kalender.

Vi kommer i god tid att lägga ut mer information tillsammans med programmet och uppgifter om hur du anmäler dig.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (21/1/2022)

Vi har släppt version 0.5.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen innehåller de kodlistor som används i eForms och strukturerad information om olika meddelandetyper enligt eForms-förordningen. Informationen i fälten har förbättrats och specificerar nu också platsen i varje fält i xml-meddelandenas struktur. I versionen ingår också mindre korrigeringar av eForms-schemats XSD, nya regler i Schematron-filerna och uppdaterade exempel på meddelandena.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

2021 års eSenders-seminarium

TED:s årliga eSenders-seminarium går av stapeln på nätet i form av tre halvdagar mellan den 8 och 10 november 2021. Årets seminarium kommer främst att fokusera på införandet av den nya generation elektroniska standardformulär (eForms) som blir tillgänglig i november 2022.

Läs mer om webbinariet och se programmet på https://op.europa.eu/en/web/ted-esenders-webinar-2021/home.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (14/10/2021)

Vi har släppt version 0.4.0 av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen innehåller ytterligare information om de fält som används i eForms-meddelandena och preliminära översättningar av olika etiketter och korta texter. Den omfattar också en ny version av eForms-schemats XSD, med mindre tillägg och korrigeringar. Dessutom innehåller den nya regler i Schematron-filer och uppdaterade exempel på meddelanden.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (3/9/2021)

Vi har släppt en ny mindre version av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen innehåller en ny version av eForms-schemats XSD med ändringar av strukturerna för meddelanden om ändring och meddelanden om ändring av kontrakt. Nya versioner av Schematron-filerna, exempel på meddelanden och valideringsrapporter ingår också i versionen.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (4/8/2021)

Vi har släppt en ny mindre version av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen innehåller ett nytt format (Asciidoc och html) för eForms-dokumentationen.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

Exempel på eForms-meddelanden (23/7/2021)

Vi har lagt ut preliminära versioner av de 40 obligatoriska meddelandena i pdf-format.

Vi vill gärna ha synpunkter på våra exempelmeddelanden. Du kan skicka dina synpunkter via helpdesk senast den 31 augusti. Skriv ”eForms” i ärenderaden.

 

Ny version av programutvecklingsverktyget för eForms (25/5/2021)

Vi har släppt en ny version av programutvecklingsverktyget för eForms på GitHub.

Versionen innehåller en ny version av eForms-schemats XSD med betydande ändringar av strukturerna för organisationer och meddelanden om resultat och även andra mindre ändringar. Nya versioner av schematron-filerna, exempel på meddelanden och valideringsrapporter ingår också i versionen.

Läs mer i verktygets ändringslogg.

 

Verksamhetstermer för eForms med datatypkod och deras överensstämmelse med EU-vokabulärer (7/5/2021)

Här finns en tabell som visar överensstämmelsen mellan den kodlista som publicerats för EU-vokabulärer och verksamhetstermerna med datatypkod enligt tabell 2 i förordning (EU) 2019/1780: ”Fält i standardformulär och meddelanden”.

 

Programutvecklingsverktyget för eForms (8/3/2021)

Som en del av utvecklingsarbetet med eForms har vi släppt en första version av ett programutvecklingsverktyg för eForms på GitHub. Verktyget ersätter tidigare versioner av det preliminära eForms-schemat.

Verktyget för eForms samlar flera olika eForms-komponenter så att de som inför eForms får en mer komplett uppsättning resurser för att utveckla eForms-applikationer. Den första versionen inför inga ändringar av eForms XSD, som är desamma som de som distribuerades via Simap den 13 november 2020. Den innehåller dock flera extra resurser:

 • En uppsättning exempel på meddelanden i xml.
 • Ett exempel på valideringsrapporter.
 • En preliminär uppsättning valideringsregler för Schematron som används för att tillämpa verksamhets- och strukturreglerna enligt eForms-förordningen och andra förordningar.
 • Omfattande dokumentation om schemana och deras användning för eForms.
 • Den nuvarande versionen av eForms-schemat baserat på UBL 2.3.

Det finns flera fördelar med att använda GitHub som värd för verktyget.

 • Automatiska meddelanden om nya versioner
 • Enkel jämförelse av ändringar mellan versioner
 • De som inför eForms kan använda versionsberoende för att anpassa sin produkt

Vi kommer ständigt att förfina eForms-verktyget och lägga ut nya versioner på GitHub.

Du får gärna lämna synpunkter och kommentarer om verktyget. Skicka dem via helpdesk och skriv ”eForms” i ärenderaden.

Följ eForms-verktyget på GitHub

 

Preliminär version av eForms-scheman (13/11/2020)

Med den här preliminära versionen av scheman har vi närmat oss slutversionen.

Den här versionen täcker alla formulärtyper:

 • De 40 formulären enligt förordningsbilagan (1–40).
 • De utökade formulären (E1–E5).
 • Övriga formulär (CEI, X01, X02, T01 och T02).

En nytt versionsmeddelande beskriver de nya elementen, där de flesta gäller de utökade formulären enligt eForms (formulär E1 till E5).

På grund av skillnaden i modeller finns vissa skillnader mellan bilagan till förordningen och schemana (på basis av UBL-standarden). Skillnaderna räknas upp i det här dokumentet.

 

Preliminär version av eForms-schemana v. 1.1 (14/9/2020)

Det här är en preliminär version av scheman som omfattar följande formulär:

 • Inbjudan att lämna intresseanmälan (som bara ska användas av EU:s institutioner, organ och byråer) (CEI), informationsmeddelande om Europabolag (EG 2157/2001) eller europeiska kooperativa föreningar (EG 1435/2003) (X01) och informationsmeddelande om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEG 2137/85) (X02).
 • Formulär som gäller förordning 1370/2007 – kollektivtrafik på järnväg och väg (T01T02).

Versionen bygger på den senaste UBL 2.3-kandidaten och kommer att ändras i ett par omgångar.

 

Identifierare för eForms v. 1.0 (29/5/2020)

Här finns version 1.0 av kalkylbladet med identifierare för eForms.

Observera att de är preliminära och fortfarande kan komma att ändras.

 

Dokumentation för eForms v. 1.1 och preliminär version av XPATHs v. 1.0 (25/5/2020)

Här är den andra versionen av dokumentationen om eForms-scheman och version 1.0 av mappningen mellan eForms-komponenter och verksamhetstermer.

Observera att de är preliminära och fortfarande kan komma att ändras.

 

Preliminär version av eForms-dokumentationen (13/3/2020)

Det här dokumentet gäller den preliminära versionen av de eForms-scheman som publicerades den 20 december 2019.

Schemana och dokumentationen kan fortfarande komma att ändra. De bör därför anses som preliminära.

 

Preliminär version av eForms-scheman (20/12/2019)

Det här är en preliminär version av schemana. Den bygger för närvarande på ett utkast till version av dokumenttyper före kontraktstilldelning UBL 2.3 och är därför inte redo att användas. Den kan fortfarande komma att ändras.

Följande strategi har antagits: vi behåller hela uppsättningen UBL-element men stöder bara användningen av en underuppsättning.

Fördelar:

 • Reglerna är utanför schemat.
 • Att lägga till extra fält för ett UBL-element som redan finns kommer inte att kräva att ett nytt schema fastställs.
 • Återanvändbarheten för element ökar medan det ömsesidiga beroendet minimeras. Tillsammans med import- och inkluderingsmekanismer förenklar detta integrationsprocessen för en ny komponentversion.
 • För element, som är obligatoriska i eForms men utformade som frivilliga i UBL, definieras specifika regler. Den regelbaserade strategin minskar effekterna av en ändring (t.ex. en ändring av lagstiftningen i fråga om en obligatorisk aspekt kommer bara att leda till en regeluppdatering).

 

Mer information kommer inom kort. Du kan skicka frågor och kommentarer till vår helpdesk. Skriv ”eForms” i ärenderaden.