Официален уебсайт на Европейския съюз

Електронни формуляри

Внедряване на електронни формуляри - архив

Консолидирани въпроси и отговори от уебинара за eNotices2, проведен на 12 октомври 2023 г.

Резюмето на въпросите и отговорите от втория уебинар за eNotices2 вече е достъпно.

Запис на уебинара е достъпен и в YouTube.

 

Нова версия на eForms SDK (1.12.2023 г.)

Публикувахме версия 1.10.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия включва различни промени и корекции в съдържанието на метаданните.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

Тази версия на SDK ще бъде активирана в средата за предварителен преглед на 4.12.2023 г., а в производствената среда — на 5.12.2023 г.

 

Годишен семинар за електронните податели в TED (13 декември 2023 г.)

Вече можете да се регистрирате за годишния семинар за електронните податели в TED. Той ще се състои онлайн в Webex на 13 декември 2023 г., сряда, от 10:00 до 16:00 ч. централноевропейско време.Регистрирайте се до 12:00 ч. централноевропейско време на 12 декември, вторник. Ще получите данните за свързване в деня преди семинара.

Дневният ред е достъпен на уебсайта на проявата. Моля, вижте и нашата декларация за поверителност, защото сесията ще бъде записана.

Ако имате въпроси, пишете на адрес OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Консолидирани въпроси и отговори от уебинара за eNotices2, проведен на 19 септември 2023 г. 

След първия семинар за ползвателите на уеб приложението eNotices2 вече е налично обобщение на въпросите и отговорите.

Запис на уебинара е достъпен в YouTube.

 

Нова версия на eForms SDK (9.10.2023 г.)

Публикувахме версия 1.9.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия включва различни промени и корекции в съдържанието на метаданните.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

Тази версия на SDK ще бъде активирана в средата за предварителен преглед на 10.10.2023 г., а в производствената среда — на 11.10.2023 г.

 

Можете да се регистрирате за нашия 6-и технически семинар за електронните формуляри, 26 септември 2023 г.

Вече можете да се регистрирате за нашия 6-и технически семинар за електронните формуляри. Той ще се състои онлайн в Webex на 26 септември 2023 г., вторник, от 10:00 до 16:00 ч. централноевропейско време. Регистрирайте се до 12:00 ч. централноевропейско време на 25 септември, понеделник. Ще получите данните за свързване в деня преди семинара. Дневният ред е достъпен на уебсайта на проявата. Моля, вижте и нашата декларация за поверителност, защото сесията ще бъде записана.

Ако имате въпроси, пишете на адрес OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Таблица на съответствието между стандартните TED-XML формуляри и електронните формуляри (3.8.2023 г.)

Този файл ще помогне на ползвателите на настоящото приложение eNotices (използвано за управление на стандартните формуляри на TED, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията) да намерят еквивалентните формуляри в новото приложение eNotices2 (използвано за управление на електронните формуляри, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 на Комисията).

Таблицата може да е от полза и за потребителите на други платформи за електронни обществени поръчки в контекста на прехода от TED-XML формуляри към електронни формуляри.

 

Нова версия на eForms SDK (26.7.2023 г.)

Публикувахме версия 1.8.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия включва различни промени и корекции в съдържанието на метаданните.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Нова версия на eForms SDK (16.5.2023 г.)

Публикувахме версия 1.7.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия включва допълнителна информация за възлите, полетата и списъците с кодове, както и различни промени и корекции в съдържанието на метаданните.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Можете да се регистрирате за нашия 5-и технически семинар за електронните формуляри, 23—24 май 2023 г. (10.5.2023 г.)

Бихме искали да ви поканим на нашия 5-и технически семинар за електронните формуляри, който ще се състои онлайн в Webex на 23 май 2023 г., вторник, от 10.00 до 16.00 ч. централноевропейско време, и 24 май 2023 г., сряда, от 10:00 до 12:00 ч. централноевропейско времеРегистрирайте се до 12:00 ч. централноевропейско време на 22 май, понеделник. Ще получите данните за свързване в деня преди семинара. Моля, вижте и нашата декларация за поверителност, защото сесията ще бъде записана.

Ако имате въпроси, пишете на адрес OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Версия 0.6.0 на софтуера за конвертиране на TED XML в електронни формуляри (17.4.2023 г.)

В GitHub на адрес https://github.com/OP-TED/ted-xml-data-converter е публикувана нова версия на софтуера за конвертиране на TED XML в електронни формуляри (TEDXDC). Тази версия на софтуера може частично да конвертира всички основни формуляри въз основа на схемата R2.0.9: обявления за предварителна информация, обявления за поръчки и обявления за възлагане на поръчка.

 

Корекции за eForms SDK 1.3, 1.4, 1.5 (14.3.2023 г.)

Заедно с eForms SDK 1.6.0 днес публикувахме корекции за всички други активни версии на SDK. По-конкретно, публикувахме SDK 1.3.3, SDK 1.4.2 и SDK 1.5.2.

Коригираните версии включват актуализирани преводи на текстовите етикети, както и актуализирани образци за визуализиране на обявления. Всички останали части от коригираните версии на SDK са непроменени.

Отсега нататък, заедно с новите версии на SDK, ще продължим да публикуваме корекции за предишните активни версии, така че всички приложения, които все още ги използват, да могат да използват и актуализираните преводи и образци за визуализиране.

От 14 април 2023 г. ще бъде прекратено използването на версии 1.0, 1.1 и 1.2 на SDK за производство (тези версии са публикувани преди пускането на електронните формуляри на 14 ноември 2022 г.). Достъп до тези версии в средата за предварителен преглед ще е възможен и след тази дата за всички електронни податели, които все още разработват приложения с версии, които са по-стари от SDK 1.3. Най-старата активна версия, използвана за производство, ще бъде SDK 1.3.

 

Можете да се регистрирате за нашия 4-и технически семинар за електронните формуляри, 28 март 2023 г. (14.3.2023 г.)

Бихме искали да ви поканим на нашия 4-и технически семинар за електронните формуляри, който ще се състои онлайн в Webex на 28 март 2023 г., вторник, от 10:00 до 16:00 ч. централноевропейско време.

Регистрирайте се до 12:00 ч. централноевропейско време на 27 март, понеделник. Ще получите данните за свързване в деня преди семинара.

Моля, вижте и нашата декларация за поверителност, защото сесията ще бъде записана.

Ако имате въпроси, пишете на адрес OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Нова версия на eForms SDK (14.3.2023 г.)

Публикувахме версия 1.6.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия включва допълнителна информация, по-конкретно за възлите и полетата, както и различни промени и корекции в съдържанието на метаданните.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Можете да се регистрирате за 3-ия технически семинар за електронните формуляри, 1 февруари 2023 г. (17.1.2023 г.)

Бихме искали да ви поканим на нашия 3-и технически семинар за електронните формуляри, който ще се състои онлайн в Webex на 1 февруари 2023 г., сряда, от 10:00 до 16:00 ч. централноевропейско времеРегистрирайте се до 18:00 ч. централноевропейско време на 30 януари, понеделник, за да получите данните за свързване, както и актуална информация. Моля, вижте и нашата декларация за поверителност, защото сесията ще бъде записана.

Ако имате въпроси, пишете на адрес OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Запазете датите: календар на проявите за електронните податели в TED / електронните формуляри през 2023 г. (21.12.2022 г.)

Службата за публикации има удоволствието да обяви своя годишен календар на проявите за електронните податели в TED / електронните формуляри през 2023 г.

Запазете следните дати във вашия календар:

 • 1 февруари (3-и технически семинар за електронните формуляри)
 • 28—29 март (4-и технически семинар за електронните формуляри)
 • 23—24 май (5-и технически семинар за електронните формуляри)
 • 26—27 септември (6-и технически семинар за електронните формуляри)
 • 12—13 декември (годишен семинар за електронните податели)

Проявите ще са под формата на уебинари или онлайн семинари с продължителност един или два полудена и ще са посветени на електронните формуляри . По-подробна информация, заедно с дневния ред и поканата за регистрация, ще бъде предоставена своевременно.

Ако имате въпроси, пишете на адрес OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Нова версия на eForms SDK (19.12.2022 г.)

Публикувахме версия 1.5.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия включва различни промени и корекции в съдържанието на метаданните.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Нова версия на eForms SDK (25.11.2022 г.)

Публикувахме версия 1.4.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия включва различни промени и корекции в съдържанието на метаданните.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Годишен семинар за електронните податели в TED (12—13 декември 2022 г.)

Вече можете да се регистрирате за годишния семинар за електронните податели в TED за 2022 г. Семинарът ще се проведе онлайн в Webex в две полудневни сесии на 12 и 13 декември 2022 г.

Тазгодишният семинар отново ще е посветен на прилагането и плановете за новото поколение електронни стандартни формуляри, които са достъпни от ноември 2022 г.

Регистрирайте се на уебсайта до 12:00 ч. на обяд (централноевропейско време) на 9 декември, петък, за да получите данните за свързване, както и актуална информация. Моля, вижте нашата декларация за поверителност, защото сесиите ще бъде записани.

Ако имате въпроси, пишете на адрес OP-EVENTS@publications.europa.eu.

Очакваме ви с нетърпение на нашия годишен семинар.

 

Нова версия на eForms SDK (11.11.2022 г.)

Публикувахме версия 1.3.2 на eForms SDK в GitHub.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Нова версия на eForms SDK (9.11.2022 г.)

Публикувахме версия 1.3.1 на eForms SDK в GitHub.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Нова версия на eForms SDK (7.11.2022 г.)

Публикувахме версия 1.3.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия включва различни промени и корекции в съдържанието на метаданните.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Запазете датата: годишен семинар за електронните податели в TED (12—13 декември 2022 г.)

Службата за публикации има удоволствието да съобщи, че годишният семинар за електронните податели в TED ще се проведе онлайн на 12 и 13 декември 2022 г.

Запазете датата във вашия календар.

По-подробна информация, заедно с дневния ред и поканата за регистрация, ще бъде предоставена своевременно.

 

Нова версия на eForms SDK (10.10.2022 г.)

Публикувахме версия 1.2.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия включва различни промени в съдържанието на метаданните.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Версия 0.5.0 на софтуера за конвертиране на TED XML в електронни формуляри (19.9.2022 г.)

В GitHub на адрес https://github.com/OP-TED/ted-xml-data-converter е публикувана нова версия на софтуера за конвертиране на TED XML в електронни формуляри (TEDXDC).

Тази версия на софтуера може да конвертира обявления за поръчки и обявления за възлагане на поръчки въз основа на схемата на TED. В нея също така са добавени многоезични версии на текстови елементи и опции за контрол на предоставянето на съобщения на потребителя.

 

Нова версия на eForms SDK (15.9.2022 г.)

Публикувахме версия 1.1.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия включва различни промени в съдържанието на метаданните, по-конкретно във връзка с предстоящото изменение на Регламента за електронните формуляри.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Нова версия на eForms SDK (5.8.2022 г.)

Публикувахме версия 1.0.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия съдържа допълнителна информация за полетата, нова структура на Schematron файловете, както и различни други актуализации и подобрения.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Версия 0.4.0 на софтуера за конвертиране на TED XML в електронни формуляри (2.8.2022 г.)

В GitHub на адрес https://github.com/OP-TED/ted-xml-data-converter е публикувана нова версия на софтуера за конвертиране на TED XML в електронни формуляри (TEDXDC).

Тази версия на софтуера може да конвертира обявления за възлагане на поръчка, за които е използван формуляр F03 на TED, както и всички формуляри на TED за обявления за поръчки

 

Нова версия на eForms SDK (19.7.2022 г.)

Публикувахме версия 0.7.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия съдържа нов файлов формат за „определенията“ на видовете обявления, както и различни актуализации и подобрения. Той включва и нови Schematron правила заедно с актуализирани метаданни за полета и примери за обявления.

За повече подробности вижте списъка с промени в комплекта за разработване на софтуер.

 

Софтуер за конвертиране на TED XML в електронни формуляри (23.5.2022 г.)

Понастоящем се разработва софтуер за конвертиране на TED XML в електронни формуляри (TEDXDC), за да се подпомогнат организациите, публикуващи обявления за обществени поръчки, при преминаването им към електронни формуляри. Софтуерът конвертира обявления, публикувани въз основа на схемата на TED, в чернови на същите обявления въз основа на електронните формуляри.

Последната версия е публикувана в GitHub. Тази версия на софтуера може да конвертира обявления за поръчки, публикувани въз основа версия R.2.0.9 на XML схемата на TED.

 

Актуализирани примерни данни за визуализация на обявления въз основа на електронните формуляри (11.5.2022 г.)

Този HTML файл предоставя примерни данни, за да ви улесни да се запознаете със структурата на TED Viewer (визуализатора на TED) и да разберете как се съчетават елементите, и дава възможност за превключване между различни видове обявления.

Най-голямата структурна промяна в сравнение с примерните данни от юли 2021 г. е групирането на почти цялата информация за организацията в един раздел.

Настоящата версия все още не е окончателна, но е много близо до това, което ще предлага TED Viewer.

 

Нова версия на eForms SDK (10.5.2022 г.)

Публикувахме версия 0.6.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия съдържа структурирана информация за визуализирането на обявленията въз основа на електронните формуляри, както и различни актуализации и подобрения. Тя включва също така нови правила в Schematron файловете, актуализирани списъци с кодове и примери за обявления.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Първоначално съпоставяне на настоящата XML схема на TED с електронните формуляри (13.4.2022 г.)

За да подпомогне прехода между двата формата данни, Службата за публикации извършва съпоставяне на полетата на настоящата XML схема на TED със схемата, основаваща се на електронните формуляри.

Това съпоставяне (файл във формат Excel) се основава на миналогодишното идентифициране на оперативни термини, извършено от Европейската комисия, и го допълва с техническо съпоставяне на TED-XML с полетата на схемата, основаваща се на електронните формуляр, на равнище XPath.

Не са включени всички стандартни формуляри и не съществува точно оперативно съотвествие между всички стандартни формуляри и всички обявления въз основа на електронните формуляри.

Този файл във формат Excel се предоставя такъв, „какъвто е“, и може да служи като ръководство. Той няма да бъде актуализиран, но всяка обратна информация ще е от полза — за целта пишете на адрес ted@publications.europa.eu.

На по-късен етап Службата за публикации ще сподели XSLT файловете с действителното прилагане на тези съответствия. Те ще се допълват постепенно и ще се използват в рамките на услуга за конвертиране.

Конвертирането на TED-XML винаги ще дава като резултат невалидни XML електронни формуляри, тъй като например не всички полета съществуват или текстови полета не могат да бъдат превърнати в стойности от списъка с кодове. Все пак това би трябвало да помогне на потребителите и системите да преобразуват възможно най-много съществуващи обявления в новия формат, например при продължаване на процедура след преминаването към новата схема.

 

Запазете датата: технически семинар за електронните формуляри, май 2022 г.

Службата за публикации организира технически семинар за електронните формуляри с цел споделяне на информация с електронните податели и техните разработчици относно настоящото положение с реализацията на електронните формуляри.

Семинарът ще се проведе онлайн на 11 и 12 май 2022 г. сутринта и се отнася само до електронните формуляри (новото поколение електронни стандартни формуляри) и тяхната техническа реализация. Той няма за цел да замени годишния семинар за електронните податели.

Запазете датата във вашия календар.

По-подробна информация, заедно с дневния ред и поканата за регистрация, ще бъде предоставена своевременно.

 

Нова версия на eForms SDK (21.1.2022 г.)

Публикувахме версия 0.5.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия съдържа списъците с кодове, използвани в електронните формуляри, и структурирана информация за различните видове обявления, определени в Регламента относно електронните формуляри. Информацията за полетата е подобрена и сега също така е посочено местоположението на всяко поле в структурата на XML обявленията. Освен това версията включва малки корекции в XSD файловете за схемата въз основа на електронните формуляри, нови правила в Schematron файловете и актуализирани примерни обявления.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Семинар за електронните податели през 2021 г.

Годишният семинар за електронните податели в TED ще се проведе онлайн в три полудневни сесии от 8 до 10 ноември 2021 г. Тазгодишният семинар ще е посветен основно на прилагането на новото поколение електронни стандартни формуляри, които ще станат достъпни през ноември 2022 г.

За повече информация относно уебинара и дневния ред: https://op.europa.eu/en/web/ted-esenders-webinar-2021/home

 

Нова версия на eForms SDK (14.10.2021 г.)

Публикувахме версия 0.4.0 на eForms SDK в GitHub.

Тази версия съдържа допълнителна информация за полетата, които се използват в обявленията въз основа на електронните формуляри, както и предварителни преводи на различни етикети и кратки текстове. Тя включва също така нова версия с малки допълнения и корекции на XSD файловете за схемата въз основа на електронните формуляри, нови правила в Schematron файловете и актуализирани примерни обявления.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Нова версия на eForms SDK (3.9.2021 г.)

Публикувахме нова второстепенна версия на eForms SDK в GitHub.

Тя съдържа нова версия на XSD файловете за схемата въз основа на електронните формуляри с промени в структурите за обявления за промяна и обявления за изменение на договор. Включени са и нови версии на Schematron файловете, примерни обявления и доклади за валидиране.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Нова версия на eForms SDK (4.8.2021 г.)

Публикувахме нова второстепенна версия на eForms SDK в GitHub.

Тази версия съдържа нов формат (Asciidoc и HTML) за документацията за електронните формуляри.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Примерни обявления въз основа на електронните формуляри (23.7.2021 г.)

Тук ще намерите неокончателни версии на 40-те задължителни обявления във формат PDF.

Бихме желали да споделите с нас коментарите си за тези примерни обявления. Изпратете коментарите си не по-късно от 31 август чрез бюрото за помощ, като посочите „електронни формуляри“ в полето за предмет.

 

Нова версия на eForms SDK (25.5.2021 г.)

Публикувахме нова версия на eForms SDK в GitHub.

Тя съдържа нова версия на XSD файловете за схемата въз основа на електронните формуляри със значителни промени в структурите за организации и обявленията за резултат, както и други по-малки промени. Включени са и нови версии на Schematron файловете, примерни обявления и доклади за валидиране.

За повече подробности вижте списъка с промените в eForms SDK.

 

Съответствие между оперативните термини с вид данни „Код“ в електронните формуляри и EU Vocabularies (7.5.2021 г.)

Тук ще намерите таблица, в която е посочено съответствието между списъците с кодове, публикувани в EU Vocabularies, и оперативните термини с вид данни „Код“, посочени в таблица 2 „Полета в стандартните формуляри и обявления“ в Регламент (ЕС) 2019/1780.

 

Комплект за разработване на софтуер за електронни формуляри (8.3.2021)

Като част от текущото разработване на електронните формуляри публикувахме първата версия на комплекта за разработване на софтуер за електронни формуляри (eForms SDK) в GitHub. Той заменя предишните версии на междинната схема въз основа на електронните формуляри.

eForms SDK обединява няколко различни компонента на електронните формуляри и има за цел да предостави на разположение по-пълен набор от ресурси за разработване на приложения за електронни формуляри. Тази първа версия не включва промени в XSD файловете за електронните формуляри (те са същите като тези, разпространени чрез SIMAP на 13.11.2020 г.). Тя обаче съдържа няколко допълнителни ресурса:

 • набор от примерни обявления във формат XML
 • примерни доклади за валидиране
 • междинен набор от Schematron правила за валидиране, използвани за прилагане на оперативните и структурните правила, произтичащи от електронните формуляри и свързаните с тях разпоредби
 • подробна документация за схемите и тяхното използване за електронните формуляри
 • настоящата версия на схемата въз основа на електронните формуляри, базирана на UBL 2.3.

Използването на GitHub за хостване на SDK има редица предимства:

 • автоматично уведомяване за нови версии
 • лесно сравняване на промените между версии
 • може да се използва функцията за зависимост между версиите, за да се съгласува разработването на приложения за електронни формуляри.

Ще продължим да усъвършенстваме eForms SDK и редовно ще публикуваме нови версии в GitHub.

Ще се радваме да получим отзиви и коментари относно SDK. Изпращайте коментарите си чрез бюрото за помощ, като посочвате „електронни формуляри“ в полето за предмет.

eForms SDK в Github

 

Неокончателна версия на схемите въз основа на електронните формуляри (13.11.2020 г.)

С тази версия на схемите се приближаваме до окончателната версия.

Тази версия обхваща всички видове формуляри:

 • 40-те формуляра от приложението към Регламента (1—40)
 • разширените формуляри (E1 — E5)
 • другите формуляри (CEI, X01, X02, T01, T02).

В бележка към версията са посочени новите елементи, повечето от които са свързани с разширените електронни формуляри (формуляри E1 — E5).

Поради разликата в моделите има някои разлики между приложението към Регламента и схемите (базирани на стандарта UBL). Тези разлики са посочени в следния документ.

 

Неокончателна версия 1.1 на схемите въз основа на електронните формуляри (14.9.2020 г.)

Това е неокончателна версия на схемите, която обхваща и следните формуляри:

 • покана за заявяване на интерес (използва се само от институциите, органите и агенциите на ЕС) (CEI), информационно уведомление за европейско дружество (ЕО 2157/2001) или европейско кооперативно дружество (ЕО 1435/2003) (X01), информационно уведомление за европейско обединение по икономически интереси (ЕИО 2137/85) (X02)
 • формуляри, свързани с Регламент (ЕО) № 1370/2007 — обществен пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт (T01, T02).

Тя се основава на версия кандидат 2.3 на UBL и ще претърпи още няколко промени.

 

Идентификатори на електронните формуляри, версия 1.0 (29.5.2020 г.)

Вижте версия 1.0 на таблицата с идентификаторите на електронните формуляри.

Моля, имайте предвид, че те не са окончателни и може да претърпят промени.

 

Версия 1.1 на документацията за електронните формуляри и неокончателна версия 1.0 на XPATHs (25.5.2020 г.)

Вижте втората версия на документацията за схемите въз основа на електронните формуляри и версия 1.0 на съпоставянето между компонентите на електронните формуляри и оперативните термини.

Моля, имайте предвид, че те не са окончателни и може да претърпят промени.

 

Неокончателна версия на документацията за електронните формуляри (13.3.2020 г.)

Този документ съдържа информация за неокончателната версия на схемите въз основа на електронните формуляри, публикувана на 20.12.2019 г.

Схемите и документацията могат да претърпят промени. Затова те трябва да се разглеждат като неокончателни.

 

Неокончателна версия на схемите въз основа на електронните формуляри (20.12.2019 г.)

Това е неокончателна версия на схемите. Понастоящем тя се основава на междинна версия на наличните в UBL 2.3 видове документи относно етапа преди възлагането на поръчки и поради това все още не е готова за употреба и може да претърпи промени.

Възприели сме следния подход: запазваме целия набор от елементи на UBL, но поддържаме само поднабор от елементи.

Предимства:

 • правилата са извън схемата;
 • добавянето на допълнителни полета, за които вече съществува UBL елемент, няма да изисква определянето на нова схема;
 • увеличаване на повторната използваемост на елементите, като същевременно взаимозависимостите се свеждат до минимум. Заедно с механизмите за импортиране и включване, това опростява процеса на интегриране на всяка нова версия на компоненти;
 • за елементи, които са задължителни в електронните формуляри, но са проектирани като незадължителни в UBL, се определят специални правила. Чрез основания на правила подход се намалява въздействието на всяка промяна (напр.: регулаторна промяна по отношение на задължителния аспект ще доведе само до актуализиране на съответното правило).

 

Допълнителна информация ще бъде предоставена в близко бъдеще. Можете да изпращате въпроси и коментари до бюрото за помощ, като посочвате „електронни формуляри“ в предмета.