Официален уебсайт на Европейския съюз

За TED

Какво е TED?

TED (електронен ежедневник за поръчки) е онлайн версията на приложението към Официален вестник на ЕС, в което се публикуват обявления за обществени поръчки.

С какво TED може да ми е от полза?

TED предоставя безплатен достъп до бизнес възможности в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и отвъд тях.

Всеки ден, от понеделник до петък, на уебсайта TED се публикуват около 3 000 обявления за обществени поръчки.

Можете да разглеждате, търсите и сортирате обявления за поръчки по държава, регион, бизнес сектор и други.

Информацията за всеки документ за поръчка се публикува на 24-те официални езика на ЕС. 

Защо да се регистрирам в TED?

  • за да създавате профили за търсене в съответствие с вашите нужди;
  • за да получавате известия по електронната поща въз основа на вашите профили за търсене;
  • за да създавате RSS емисии за вашите уебсайтове и RSS четци;
  • за да имате достъп до системата за машинен превод на всички уведомления.