Oficiálne webové stránky Európskej únie

O webovom sídle TED

Čo je TED?

TED (Tenders Electronic Daily) je online verzia Dodatku k Úradnému vestníku EÚ venovaná európskemu verejnému obstarávaniu.

Čo poskytuje TED?

TED poskytuje bezplatný prístup k obchodným príležitostiam v štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a v iných krajinách.

Každý deň od pondelka do piatka sa na webovom sídle TED uverejňuje približne 3 000 oznámení o verejnom obstarávaní.

Oznámenia môžete prezerať, vyhľadávať a triediť podľa krajiny, regiónu, podnikateľského odvetvia a ďalších kategórií.

Informácie o každom dokumente o obstarávaní sa uverejňujú v 24 úradných jazykoch EÚ. 

Prečo sa zaregistrovať na stránkach TED?

  • Budete si môcť prispôsobiť profily vyhľadávania podľa svojich potrieb.
  • Získate e-mailové upozornenia na základe zvolených profilov vyhľadávania.
  • Budete si môcť prispôsobiť kanály RSS pre svoje webové stránky a čítačky RSS.
  • Pri všetkých oznámeniach budete mať prístup k strojovému prekladu.