Официален уебсайт на Европейския съюз

Декларация за достъпност за уебсайтовете от групата TED

Последна актуализация: 14 ноември 2023 г

Въведение

Службата за публикации е поела ангажимент да направи уебсайтовете TED достъпни в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. Достъпността е в основата на нашия дизайн и ние следваме принципите на универсалния дизайн. Това гарантира, че всички наши потребители могат лесно да разглеждат и да се ориентират на нашите уебсайтове, независимо от устройството, което използват. Работим, за да гарантираме, че страниците и документите ни са достъпни за всички потребители. Това включва потребители със зрителни, слухови, когнитивни или физически увреждания. Нашите уебсайтове са достъпни от различни устройства, като например настолни компютри, лаптопи и мобилни устройства.

Достъпността на уебсайтовете се основава на 4-те принципа, посочени по-долу:

 • лесно разпознаване на елементите — информацията и потребителският интерфейс се представят на потребителите във вид, който те могат да възприемат;
 • оперативност — полетата за въвеждане на данни на уебсайта и елементите за управление (напр. бутони, полета за отметки) и навигация могат да се използват;
 • разбираемост — информацията и функционирането на потребителския интерфейс трябва да са разбираеми;
 • стабилност — уеб съдържанието трябва да функционира в различни браузъри и на различни устройства, включително помощни технологии.

Настоящата декларация за достъпност се прилага за уебсайта TED:

ted.europa.eu

и неговите подсайтове, посочени по-долу:

enotices2.ted.europa.eu
docs.ted.europa.eu
developer.ted.europa.eu

Как спазваме изискванията

 • Отговаряме поне на актуалния стандарт WCAG 2.1, ниво AA. Възможно е да има разлики за конкретни елементи, ако са налице основателни технически или практически причини.
 • Публикуваме настоящата декларация за достъпност онлайн.
 • Помагаме на потребителите да се свързват с нас, за да ни съобщават за проблеми с достъпността.
 • Включваме клаузи за достъпност във всички договори с доставчици на услуги за разработване на уебсайтове и изготвяне на публикации.
 • Извършваме одити на достъпността, като използваме вътрешни и външни ресурси.

Степен на съответствие

Нашите уебсайтове съответстват частично на технически стандарт EN 301 549 v.3.2.1 и на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) 2.1, ниво AA. За повече подробности вижте раздел „Недостъпно съдържание“. Уебсайтът е тестван за последен път на 14 ноември 2023 г.

Изготвяне на настоящата декларация

Настоящата декларация е изготвена на 14 ноември 2023.
Декларацията се основава на преглед на представителна извадка от уебстраници от експерт по достъпността, квалифициран от IAAP, като се използва комбинация от ръчно и автоматизирано тестване.

Недостъпно съдържание

Въпреки положените от нас сериозни усилия да осигурим достъпността на уебсайтовете TED, ние сме наясно, че съществуват някои ограничения, и работим за тяхното отстраняване. По-долу е представено описание на известните ограничения и потенциалните решения. Моля, свържете се с нас, ако се сблъскате с проблем, който не е посочен по-долу.

Известни ограничения на уебсайтовете TED:

 1. Възможно е някои текстове и интерактивни елементи да не са с достатъчен цветови контраст, поради което може да са по-малко видими.
 2. Някои интерактивни елементи, като бутони и връзки, нямат видим индикатор за фокус, което означава, че е трудно да се види кога тези елементи могат да бъдат управлявани с клавиатура.
 3. Възможно е за някои изображения невинаги да има атрибут за алтернативен текст (текст, който описва изображението и е видим само за екранни четци) или той може да е представен неправилно.
 4. За някои елементи може да няма текст, видим за екранни четци, или екранните четци може да го възпроизвеждат неправилно.
 5. Не всички елементи на страницата са достъпни само с клавиатура.

Ресурси

Обратна информация и данни за контакт

Свържете се с нас, за да съобщите за проблеми или да изпратите предложения във връзка с достъпността
Моля, опишете проблема възможно най-ясно и подробно, за да можем да го разберем.
Моля, посочете и вашите координати за връзка, за да можем бързо да се свържем с вас.