Službene internetske stranice Europske unije

Izjava o pristupačnosti za internetske stranice TED-a

Zadnje ažuriranje: 14. studenog 2023

Uvod

Ured za publikacije nastoji da internetske stranice TED-a budu pristupačne u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Pridajemo maksimalnu pažnju pristupačnosti na našim stranicama, koje slijede načela univerzalnog dizajna. Zahvaljujući tome svi korisnici mogu lako pregledavati i pretraživati naše stranice bez obzira na to s kojeg im uređaja pristupaju.
Nastojimo da te stranice i dokumenti budu pristupačni svim korisnicima, što uključuje korisnike s oštećenjem vida ili sluha, kognitivnim ili fizičkim ograničenjima. Našim internetskim stranicama može se pristupiti s različitih uređaja kao što su stolna i prijenosna računala i mobilni uređaji.

Pristupačnost internetskog sadržaja temelji se na četiri načela:

 • mogućnost percepcije – način prikaza mora omogućiti korisnicima da percipiraju prikazane informacije i elemente korisničkog sučelja
 • operabilnost – korisnik mora moći aktivirati i koristiti svaki element sučelja – polja za unos teksta i razne komande i opcije (npr. ikone, gumbe i kućice) – te se mora moći kretati po stranicama
 • razumljivost – informacije i funkcioniranje korisničkog sučelja moraju biti razumljivi
 • stabilnost – internetski sadržaj mora se pravilno prikazivati na različitim preglednicima i uređajima, što uključuje interakciju s potencijalnim asistivnim tehnologijama.

Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na glavne stranice TED-a:
ted.europa.eu
i njihove odjeljke navedene u nastavku:
enotices2.ted.europa.eu
docs.ted.europa.eu
developer.ted.europa.eu

 

Kako ispunjavamo obveze

 • Ispunjena je barem razina AA norme za pristupačnost WCAG 2.1. Određene publikacije od toga mogu odstupati iz opravdanih tehničkih ili praktičnih razloga.
 • Ova izjava o pristupačnosti objavljena je na internetu.
 • Pomažemo korisnicima da nam prijave poteškoće s pristupačnošću.
 • Svaki ugovor koji sklopimo s pružateljima usluga radi razvoja internetskih stranica i izrade publikacija sadržava odredbe o pristupačnosti.
 • Provodimo unutarnje i vanjske revizije pristupačnosti.

Stupanj sukladnosti

Naše su internetske stranice djelomično sukladne ;s tehničkom normom EN 301 549 v.3.2.1 i razinom „AA” iz verzije 2.1 Smjernica o pristupačnosti internetskog sadržaja (WCAG). Za više pojedinosti vidjeti „Nepristupačan sadržaj”.
Stranice su zadnji put testirane 14. studenog 2023.

O ovoj izjavi

Ova je izjava sastavljena 14. studenog 2023.
Izjava se temelji na analizi reprezentativnog uzorka internetskih stranica koju je obavio stručnjak za pristupačnost s kvalifikacijom IAAP-a. Analiza je provedena kao kombinacija ručnog i automatiziranog testiranja.

Nepristupačni sadržaji

Usprkos svemu što poduzimamo kako bi internetske stranice TED-a bile pristupačne, znamo da još uvijek postoje neki problemi i nastojimo ih ukloniti. U nastavku je popis poznatih problema i mogućih rješenja. Ako naiđete na problem koji nije naveden, molimo vas da ga prijavite.

Poznati postojeći problemi s pristupačnošću na internetskim stranicama TED-a:

 1. Moguće je da kontrast boja nekih tekstualnih i interaktivnih elemenata nije dovoljan da bi se mogli jasno razaznati.
 2. Na nekim interaktivnim elementima, kao što su gumbi i poveznice, ne vidi se jasno kad su u fokusu, što znači da nije lako primijetiti kad se točno ti elementi mogu aktivirati tipkovnicom.
 3. Neke slike nemaju atribut s alternativnim tekstom (opis slike vidljiv samo čitačima zaslona) ili se taj tekst ne prikazuje kako treba.
 4. Neki elementi ili nemaju tekst za čitače zaslona ili imaju tekst koji čitač zaslona krivo pročita.
 5. Postoje elementi na stranici kojima se ne može pristupiti tipkovnicom.

Referentni materijali

 

Podaci za kontakt

Prijavite probleme s pristupačnošću / pošaljite prijedloge u vezi s pristupačnošću.
Molimo vas da budete što jasniji i detaljniji kako bismo shvatili u čemu je problem.
Navedite i svoje podatke kako bismo mogli s vama stupiti u kontakt.