Službene internetske stranice Europske unije

Standardni obrasci za javnu nabavu

Objava u seriji S Službenog lista

 

Kako biste lakše objavili podatke o javnoj nabavi u EU-u u Službenom listu, Europska komisija propisala je standardne obrasce usklađene s postojećim pravnim osnovama EU-a za objavu tih podataka, konkretno e-obrasce utvrđene u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/1780 (Uredba o e-obrascima).

Upotreba e-obrazaca obvezna je od 25. listopada 2023.

Na portalu TED nastavit će se prikazivati i e-obrasci i obrasci koji se temelje na shemi TED-a utvrđeni u Uredbi (EU) 2015/1986.