Standardformularer for offentlige indkøb

Offentliggørelse i EUT S

 

For at hjælpe dig med at offentliggøre data om offentlige EU-udbud i EU-Tidende har Europa-Kommissionen udarbejdet standardformularer, der er tilpasset EU's eksisterende retsgrundlag for offentliggørelse af disse data, nemlig de e-formularer, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 (forordningen om e-formularer).

Brugen af e-formularer blev obligatorisk den 25. oktober 2023.

TED-portalen vil fortsat vise både bekendtgørelser med e-formularer og bekendtgørelser med de TED-formularer, der er fastsat i forordning (EU) 2015/1986.