Euroopan unionin virallinen verkkosivusto

Vakiolomakkeet julkisille hankinnoille

Julkaiseminen EUVL:n S-sarjassa

 

Euroopan komissio on helpottanut EU:n julkisiin hankintoihin liittyvien tietojen julkaisemista EU:n virallisessa lehdessä laatimalla niitä varten vakiomuotoiset lomakkeet eli eForms-lomakkeet, jotka on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1780 (sähköisiä lomakkeita koskeva asetus).

eForms-lomakkeiden käyttö tuli pakolliseksi 25.10.2023.

TED-portaalissa näytetään edelleen sekä eForms-ilmoitukset että TED-skeema-ilmoitukset, jotka on vahvistettu asetuksessa (EU) 2015/1986.