Euroopan unionin virallinen verkkosivusto

Sähköisen hankintajärjestelmän ontologia

Kuka käyttää sähköisen hankintajärjestelmän ontologiaa?

Sähköisen hankintajärjestelmän ontologia on julkisesti saatavilla käyttäjille, kuten tietojärjestelmien kehittäjille tai data-analyytikoille, jotka haluavat käsitellä tai käyttää julkisia hankintoja koskevaa dataa.

Mitä sillä tehdään?

Julkaisutoimiston kehittämässä ja hallinnoimassa sähköisen hankintajärjestelmän ontologiassa ylläpidetään yhdenmukaisia termejä, määritelmiä ja hankintoja koskevan datan välisiä suhteita. Sillä varmistetaan, että kaikki julkisia hankintoja koskevaa dataa käsittelevät yksiköt käyttävät niitä johdonmukaisesti.

Mitä hyötyä siitä on?

Sähköisen hankintajärjestelmän ontologia tarjoaa virallisen semanttisen perustan avoimen linkitetyn datan luomiselle ja uudelleenkäytölle EU:n julkisissa hankinnoissa. Käsitteiden nimet ja niiden suhteet on määritelty niin, että julkisia hankintoja koskeva data on johdonmukaista eli sitä käytetään ja tulkitaan johdonmukaisesti kaikissa vaiheissa eli luomisessa, analysoinnissa, raportoinnissa ja päätöksenteossa.

Standardia käyttävät ostajat ja toimittajat voivat vaihtaa tietoja helpommin ja nopeammin. Yksityisen tai julkisen sektorin palveluntarjoajat, joiden palvelut perustuvat sähköisen hankintajärjestelmän ontologiaan, parantavat käyttäjilleen tarjoamiaan palveluja helpottamalla tällaista vaihtoa jäsenvaltioiden tasolla.

Miksi kannattaa käyttää julkaisutoimiston palvelua?

Vaikka jotkin jäsenvaltiot voivat tarjota ontologioita kansallisella tasolla, Euroopan tasolla ei ole vaihtoehtoisia tai kilpailevia standardeja.

Liittyykö siihen ehtoja tai rajoituksia?

Standardit ovat alustasta riippumattomia, joten niiden käytölle ei ole erityisiä edellytyksiä tai rajoituksia.

Miten sähköisen hankintajärjestelmän ontologiaa voi käyttää?

Julkaisutoimiston tuottama sähköisen hankintajärjestelmän ontologia on julkisesti saatavilla GitHubissa. Lisätietoja standardien saatavuudesta ja käytöstä löytyy asiakirjasivuillamme docs.ted.europa.eu

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kuka on palvelun ylläpitäjä?

Sähköisen hankintajärjestelmän ontologiaa ylläpitää julkaisutoimisto.