E. viešųjų pirkimų ontologija

Kas naudoja e. viešųjų pirkimų ontologiją?

E. viešųjų pirkimų ontologija yra viešai prieinama naudotojams, pvz., informacinių sistemų kūrėjams arba duomenų analitikams, norintiems tvarkyti arba naudoti viešųjų pirkimų duomenis.

Kam ji skirta?

Leidinių biuro sukurtoje ir tvarkomoje e. viešųjų pirkimų ontologijoje išlaikomi nuoseklūs viešųjų pirkimų duomenų srities terminai, apibrėžtys ir ryšiai. Ja užtikrinama, kad visi viešųjų pirkimų duomenis tvarkantys subjektai juos naudotų nuosekliai.

Kokia jos nauda?

E. viešųjų pirkimų ontologija yra oficialus semantinis susietųjų atvirųjų duomenų kūrimo ir pakartotinio naudojimo ES viešųjų pirkimų srityje pagrindas. Sąvokos turi apibrėžtus pavadinimus ir tarpusavio ryšius, todėl viešųjų pirkimų duomenų reikšmė yra nuosekli juos naudojant ir aiškinant kiekviename duomenų naudojimo etape: kūrimo, analizės, pranešimo ir sprendimų priėmimo.

Pirkėjams ir tiekėjams, kurie naudojasi šiuo standartu, naudingi supaprastinti ir greitesni duomenų mainai. Privačiojo arba viešojo sektorių paslaugų teikėjai, kurie grindžia savo paslaugas e. viešųjų pirkimų ontologija, praplečia savo naudotojams teikiamas paslaugas palengvindami šiuos mainus valstybių narių lygmeniu.

Kodėl šios paslaugos atveju reikėtų naudotis Leidinių biuru?

Nors kai kurios valstybės narės gali pateikti nacionaliniu lygmeniu naudotinas ontologijas, Europos lygmeniu alternatyvių arba konkuruojančių standartų nėra.

Ar yra kokių nors išankstinių sąlygų arba apribojimų?

Šie standartai dera su įvairiomis platformomis, t. y. jų naudojimui taikomų konkrečių išankstinių sąlygų arba apribojimų nėra.

Kaip naudotis e. viešųjų pirkimų ontologija?

Leidinių biuro parengta e. viešųjų pirkimų ontologija viešai prieinama platformoje „ GitHub“. Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti prieigą prie šių standartų ir kaip jais naudotis, rasite mūsų dokumentų interneto svetainėje adresu docs.ted.europa.eu.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės adresu OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kas tvarko šią paslaugą?

E. viešųjų pirkimų ontologiją tvarko ES leidinių biuras.