Elektroninių skelbimų siuntimas

Skelbimų apie viešuosius pirkimus siuntimas paskelbti TED

Valdžios institucijos, kurios privalo arba nori skelbti skelbimus Oficialiojo leidinio priede interneto svetainėje TED, gali pasirinkti savo formų pateikimo būdus. Jie gali priklausyti nuo nacionalinės teisės aktų.

E. formų siuntėjai yra viešosios arba privačiosios organizacijos, kurios veikia kaip tarpinės paslaugų teikėjos TED duomenų sąsajoje (taikomosios programos „eNotices2“ TED API) pateikiant skelbimus apie viešuosius pirkimus reikiamu XML formatu. E. formų siuntėjai suteikia taikomąją programą ir internetines formas, dažnai pritaikytas prie nacionalinių poreikių arba integruotas į e. viešųjų pirkimų platformą, pirkėjams užpildyti ir pateikti.

Tipiški e. formų siuntėjai – tai nacionaliniai Oficialieji leidiniai, viešosios arba privačiosios įstaigos, veikiančios pirkėjų vardu, ir e. viešųjų pirkimų programinės įrangos kūrėjai. Kai kuriose valstybėse narėse visus šalies skelbimus siunčia teisinius įgaliojimus turinti centrinės valdžios organizacija; kitose šalyse gali būti įvairių viešųjų arba komercinių paslaugų teikėjų.

Šalyse, kuriose e. siuntėjų nėra arba kuriose pirkėjas gali pasirinkti taikomąją programą, Leidinių biuras suteikia internetinę taikomąją programą „eNotices2“, leidžiančią patvirtinti ir pateikti skelbimus e. formų formatu. Juo galima naudotis nuo 2022 m. lapkričio mėn.

Naudotis internetine taikomąja programa „eNotices2“ galima tik tuo atveju, jei sutinkama su jos paslaugų teikimo sąlygomis. Taikomojoje programoje skelbimams apie viešuosius pirkimus taikomos tam tikros veiklos ir techninio patvirtinimo taisyklės, tačiau užtikrinti, kad skelbimų turinys būtų teisingas ir atitiktų atitinkamus teisės aktus ir gaires, privalo viešieji pirkėjai.

Ankstesnio formato standartinių formų valstybės narės neteko galimybės teikti 2024 m. sausio mėn.

Kaip tapti TED e. formų siuntėju?

Kad taptų TED e. formų siuntėja, organizacija privalo užtikrinti, kad ji turi veiklos ir techninių pajėgumų padėti savo klientams surinkti ir siųsti tinkamus skelbimus apie viešuosius pirkimus, kurie būtų skelbiami TED.

Kad patvirtintų ir pateiktų skelbimus bei atliktų jų paiešką, e. formų siuntėjai naudoja taikomosios programos „eNotices2“ TED API. Daugiau informacijos pateikiama TED skyriaus „Developer Docs“ API skirsnyje.

E. formų techninės specifikacijos aprašytos TED skyriaus „Developer Docs“ programinės įrangos kūrimo priemonių rinkinyje. E. formų siuntėjų kūrimo grupės gali tiesiogiai naudoti programinės įrangos kūrimo komponentus platformoje „GitHub“.

Norint tapti e. formų siuntėju oficialios kvalifikacijos procedūros nėra, tačiau reikia būti susipažinus su TED leidybos paslaugų teikimo sąlygomis ir jų laikytis.