Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

Elektronisku paziņojumu sūtīšana

Paziņojumu par iepirkumu nosūtīšana publicēšanai TED

Publiskām iestādēm, kurām ir jāpublicē paziņojumi Oficiālā Vēstneša pielikumā, kas atrodams tīmekļvietnē TED, vai kuras tos vēlas tur publicēt, ir iespēja izvēlēties metodes, kā iesniegt savas veidlapas, un šīs metodes būt atkarīgas no attiecīgās valsts tiesību aktiem.

E-sūtītāji ir publiskas vai privātas organizācijas, kas darbojas kā starpniecības pakalpojumu sniedzēji darbībās, kas saistītas ar paziņojumu par iepirkumu iesniegšanu TED datu saskarnē (lietotnes “eNotices2” TED API) obligātajā XML formātā. E-sūtītāji nodrošina pieteikumu un tiešsaistes veidlapas, ko pircēji var aizpildīt un iesniegt. Bieži vien tās ir pielāgotas attiecīgās valsts vajadzībām vai integrētas e-iepirkuma platformā.

Tipiski e-sūtītāji ir valstu oficiālie laikraksti, publiskas vai privātas struktūras, kas darbojas pircēju vārdā, un e-iepirkuma programmatūras izstrādātāji. Dažās dalībvalstīs visus ar attiecīgo valsti saistītos paziņojumus sūta centrālās valdības organizācija ar juridiskām pilnvarām, savukārt citās valstīs tie var būt dažādi sabiedrisko vai komerciālo pakalpojumu sniedzēji.

Valstīs, kurās nav e-sūtītāju vai kurās pircējs var izvēlēties lietotni, Publikāciju birojs nodrošina tīmekļa lietojumprogrammu “eNotices2”, kas ļauj validēt un iesniegt paziņojumus e-veidlapu formātā, kas pieejams kopš 2022. gada novembra.

Lai varētu izmantot tīmekļa lietojumprogrammu “eNotices2”, ir jāpiekrīt tās lietošanas noteikumiem. Lietotne piemēro konkrētus uzņēmējdarbības un tehniskās validācijas noteikumus paziņojumiem par iepirkumu, savukārt publiskā iepirkuma veicēju pienākums ir nodrošināt, ka paziņojumu saturs ir pareizs un atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem un pamatnostādnēm.

Kopš 2024. gada janvāra dalībvalstis vairs nevar iesniegt standarta veidlapas agrākajā formātā.

Kā kļūt par TED e-sūtītāju

Lai kļūtu par e-sūtītāju, organizācijai ir jānodrošina, ka tai ir uzņēmējdarbības un tehniskās spējas, lai palīdzētu saviem klientiem vākt un nosūtīt derīgus paziņojumus par iepirkumu publicēšanai TED.

E-sūtītāji savu paziņojumu validēšanai, iesniegšanai un meklēšanai izmanto “eNotices2” TED API. Plašāka informācija ir pieejama TED “Developer Docs” sadaļā par API.

E-veidlapu tehniskās specifikācijas ir aprakstītas “TED Developer Docs” programmatūras izstrādes materiālos (Software Development Kit, SDK). E-sūtītāja izstrādes grupas var tiešā veidā izmantot platformā GitHub pieejamos SDK komponentus.

Nav oficiālas kvalifikācijas procedūras kļūšanai par e-sūtītāju, tomēr tiem ir jāzina un jāievēro TED izdevējdarbības pakalpojumu sniegšanas noteikumi.