Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh

Fógraí leictreonacha a sheoladh

Fógraí soláthair a sheoladh lena bhfoilsiú ar TED

Údaráis phoiblí nach mór dóibh nó ar mian leo fógraí a fhoilsiú san Fhorlíonadh a ghabhann leis an Iris Oifigiúil ar shuíomh gréasáin TED, tá rogha modhanna acu chun a bhfoirmeacha a chur isteach, rud a d’fhéadfadh a bheith ag brath ar an reachtaíocht náisiúnta.

Is eagraíochtaí poiblí nó príobháideacha iad eSenders a ghníomhaíonn mar sholáthraithe seirbhíse idirmheánacha chun fógraí soláthair a chur isteach san fhormáid XML is gá chuig comhéadan sonraí TED (API TED de eNotices2). Soláthraíonn eSenders an feidhmchlár agus na foirmeacha ar líne do cheannaitheoirí chun gur féidir leo iad a líonadh isteach agus a chur isteach, agus iad curtha in oiriúint do riachtanais náisiúnta go minic, nó comhtháite in ardán Ríomhsholáthair.

I measc eSenders tipiciúla tá Irisí Oifigiúla náisiúnta, comhlachtaí poiblí nó príobháideacha a ghníomhaíonn ar son ceannaitheoirí agus forbróirí bogearraí Ríomhsholáthair. I roinnt Ballstát, is eagraíocht rialtais lárnach a bhfuil sainordú dlíthiúil aici a sheolann gach fógra don tír; i dtíortha eile d’fhéadfadh réimse éagsúil soláthraithe seirbhíse poiblí nó tráchtála a bheith ann.

I dtíortha nach bhfuil aon eSender ann nó inar féidir leis an gceannaitheoir feidhmchlár a roghnú, cuireann Oifig na bhFoilseachán feidhmchlár gréasáin eNotices2 ar fáil lenar féidir fógraí a bhailíochtú agus a chur isteach i bhformáid Ríomhfhoirmeacha, rud atá ar fáil ó bhí mí na Samhna 2022 ann.

Tá úsáid an fheidhmchláir ghréasáin eNotices2 faoi réir glacadh lena théarmaí seirbhíse. Cuireann an feidhmchlár rialacha áirithe maidir le bailíochtú gnó agus teicniúil i bhfeidhm maidir le fógraí soláthair, ach tá sé de fhreagracht ar cheannaitheoirí poiblí a chinntiú go bhfuil ábhar na bhfógraí ceart agus go gcomhlíonann siad an reachtaíocht agus na treoirlínte ábhartha.

Cuireadh stop le tíolacadh iarfhormáid na bhfoirmeacha caighdeánacha do na Ballstáit i mí Eanáir 2024.

Conas a bheith i do eSender TED

Chun gur féidir le heagraíocht a bheith ina eSender TED, ní mór di a chinntiú go bhfuil an cumas gnó agus teicniúil aici chun tacú lena cliaint fógraí soláthair bailí a bhailiú agus a sheoladh lena bhfoilsiú ar TED.

Úsáideann eSenders API TED de eNotices2 chun a bhfógraí a bhailíochtú, a chur isteach agus a chuardach. Tá tuilleadh eolais ar fáil sa rannán API de Dhoiciméid TED d’Fhorbróirí.

Tá cur síos ar an tsonraíocht theicniúil le haghaidh Ríomhfhoirmeacha san Fhearas Forbartha Bogearraí i nDoiciméid TED d’Fhorbróirí. Is féidir le foirne forbartha eSender comhpháirteanna an Fhearais Forbartha Bogearraí ar Github a úsáid go díreach.

Níl aon nós imeachta foirmiúil cáilíochta ann le bheith ina eSender ach ní mór dóibh a bheith ar an eolas faoi na téarmaí seirbhíse le haghaidh sheirbhísí foilsitheoireachta TED agus cloí leo.