Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh

Fianáin

Cad is fianán ann?

Is comhad beag téacs é an fianán. Nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh gréasáin sábhálann an suíomh gréasáin an fianán ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste. Fágann sé gur féidir leis an suíomh gréasáin an méid a rinne tú ar an suíomh agus do shainroghanna (mar shampla. pasfhocal, teanga, clómhéid agus sainroghanna eile taispeána) a choinneáil i gcuimhne ar feadh tréimhse ama, le nach mbeidh ortsa iad a iontráil gach uile uair a thagann tú ar ais chuig an suíomh nó nuair a théann tú ó leathanach go leathanach.

  • Is éard is fianáin chéadpháirtí ann fianáin a shocraíonn an suíomh gréasáin a dtugann tú cuairt air. Ní fhéadann ach an suíomh gréasáin sin na fianáin sin a léamh. Ina theannta sin, féadfaidh suíomh gréasáin seirbhísí seachtracha a úsáid, agus féadfaidh na seirbhísí sin a bhfianáin féin, ar a dtugtar fianáin tríú páirtí, a shocrú freisin.
  • Is fianáin iad fianáin rianaithe a shábháiltear ar do ríomhaire ach nach scriostar go huathoibríoch nuair a dhruideann tú do bhrabhsálaí, murab ionann agus fianán neamhbhuan, a scriostar nuair a fhágann tú an brabhsálaí.

Gach uair a thugann tú cuairt ar shuíomhanna gréasáin Oifig na bhFoilseachán, iarrtar ort glacadh le gach fianán nó gan glacadh ach leis na fianáin riachtanacha.

Is féidir na fianáin a úsáid chomh maith chun staitisticí anaithnide a shocrú faoin eispéireas brabhsála ar ár gcuid suíomhanna.

Conas a úsáidtear na fianáin?

Úsáideann suíomhanna gréasáin Oifig na bhFoilseachán “fianáin chéadpháirtí” den chuid is mó. Is fianáin iad sin atá socraithe agus rialaithe ag Oifig na bhFoilseachán, ní ag aon eagraíocht sheachtrach.

Chun amharc ar roinnt leathanach dár gcuid, áfach, beidh ort glacadh le fianáin ó eagraíochtaí seachtracha.

Is féidir leat na fianáin sin a scriosadh nó a bhlocáil, ach má dhéanann tú sin b'fhéidir nach mbeadh roinnt gnéithe ar an suíomh ag obair mar ba cheart. Seo an t-eolas a choinnítear i gcuimhne sna fianáin sin:

  • do shainroghanna taispeána, mar shampla teanga bhrabhsála, dath codarsnachta, clómhéid, an gléas a d'úsáid tú, sainroghanna na dtorthaí cuardaigh agus sainroghanna fógraí;
  • an chuairt dheireanach a thug tú ar an suíomh (ar mhaithe le staitisticí) agus na trí leathanach dheireanacha ar thug tú cuairt orthu (eolas atá mar chabhair ag an deasc chabhrach má bhíonn orthu iarratas uait a fhreagairt);
  • má d'aontaigh tú nó murar aontaigh tú leis an úsáid a bhainimid as fianáin ar an suíomh seo.
Ainm Seirbhís Cuspóir Cineál agus fad an fhianáin
LFR_SESSION_STATE Pacáiste toilithe fianáin Tá aitheantas an úsáideora ar an ardán ann Fianán seisiúin teicniúil. Téann sé in éag a luaithe a thiocfaidh deireadh leis an seisiún.
JSESSIONID Pacáiste toilithe fianáin Úsáideann suíomhanna atá scríofa i JSP é chun seisiún úsáideora gan ainm ón bhfreastalaí a choinneáil ar bun Fianán seisiúin teicniúil. Téann sé in éag a luaithe a thiocfaidh deireadh leis an seisiún.
GUEST_LANGUAGE_ID Pacáiste toilithe fianáin Cuimhníonn sé ar rogha teanga an úsáideora Fianán pearsantaithe feidhmiúil. Fad: 1 bhliain.
cck1 Pacáiste toilithe fianáin Stórálann sé do shainroghanna fianáin (ionas nach n-iarrfar sin ort arís) Fianán seasmhach céadpháirtí. Fad: 6 mhí.
TACAÍOCHT FIANÁN Pacáiste toilithe fianáin Baintear úsáid as lena fháil amach an gceadaíonn úsáideoir fianáin Fianán teicniúil. Fad: 1 bhliain.
AUTH_TOKEN TED Úsáidtear é chun an t-úsáideoir reatha a aithint Scriostar an fianán céadpháirtí ag deireadh an tseisiúin brabhsálaí.
SESS_TOKEN TED Úsáidtear é chun an seisiún reatha a aithint Scriostar an fianán céadpháirtí ag deireadh an tseisiúin brabhsálaí.
_pk_ses Seirbhís chorparáideach anailísíochta gréasáin Taispeánann sé seisiún gníomhach an chuairteora Fianán tríú páirtí. Téann sé in éag tar éis 30 nóiméad.
_pk_id Seirbhís chorparáideach anailísíochta gréasáin Úsáidtear é chun cuairteoirí a aithint agus chun a n-airíonna éagsúla a choinneáil  Fianán tríú páirtí. Téann sé in éag tar éis 13 mhí má thoilíonn an t-úsáideoir leis; téann sé in éag tar éis 30 nóiméad mura dtoilíonn an t-úsáideoir leis.
ppms_privacy Seirbhís chorparáideach anailísíochta gréasáin Stórálann sé toiliú an chuairteora le bailiú agus úsáid sonraí Fianán tríú páirtí. Téann sé in éag tar éis 365 lá.
route TED Stórálann sé greamaitheacht seisiúin Fianán céadpháirtí. Téann sé in éag tar éis 2 lá.
UAA_SESSION Seirbhís Bainistíochta Aitheantais Seisiún slán a choinneáil le linn do chuairte Fianán neamhbhuan céadpháirtí; téann sé in éag a luaithe a thiocfaidh deireadh leis an seisiún.
XSRF-TOKEN Seirbhís Bainistíochta Aitheantais Cabhraíonn sé le do sheisiún a chosaint le linn do chuairte Fianán neamhbhuan céadpháirtí; téann sé in éag a luaithe a thiocfaidh deireadh leis an seisiún.

 

Fianáin tríú páirtí

D’fhéadfadh sé go mbeadh ábhar ó sholáthraithe seachtracha, mar shampla YouTube, Facebook agus Twitter, á thaispeáint ar chuid dár leathanaigh.

Chun amharc ar an ábhar tríú páirtí seo, ní mór duit glacadh lena gcuid téarmaí agus coinníollacha sonracha ar dtús. Áirítear leis sin a mbeartais fianáin, nach bhfuil aon smacht againn orthu.

Ach mura n-amharcann tú ar an ábhar sin, ní shuiteáiltear aon fhianán tríú páirtí ar do ghléas.

Soláthraithe tríú páirtí ar shuíomhanna gréasáin Oifig na bhFoilseachán

Bíonn na seirbhísí tríú páirtí sin saor ó rialú Oifig na bhFoilseachán. D’fhéadfadh soláthraithe a dtéarmaí seirbhíse, a gcuspóir agus an dóigh a mbaineann siad úsáid as fianáin, srl a athrú ag am ar bith.

Sonraí príobháideacha

Ní bhaintear leas as an eolas a bhaineann le fianáin chun tú a aithint go pearsanta agus tá smacht iomlán againn ar na sonraí brabhsála. Ní bhaintear aon úsáid eile as na fianáin sin seachas an úsáid a bhfuil cur síos déanta uirthi anseo.

Conas a choinnítear smacht ar na fianáin?

Is féidir leat fianáin a bhainistiú/a scriosadh de réir mar is mian leat – féach aboutcookies.org chun tuilleadh sonraí a fháil

Fianáin a bhaint de do ghléas

Is féidir leat na fianáin go léir atá ar do ghléas cheana a scriosadh ach stair bhrabhsála do bhrabhsálaí a ghlanadh. Bainfidh sé sin na fianáin go léir ó na suíomhanna gréasáin go léir ar ar thug tú cuairt.

Bíodh a fhios agat áfach go bhféadfá roinnt faisnéise a sábháladh a chailliúint (e.g. sonraí logáil isteach a sábháladh, sainroghanna suímh).

Fianáin a bhaineann go sonrach le suíomh a bhainistiú

Chun rialú níos mionsonraithe a dhéanamh ar fhianáin a bhaineann go sonrach le suíomh, seiceáil na socruithe príobháideachais agus fianáin i do bhrabhsálaí sainroghnaithe.

Fianáin a bhlocáil

Is féidir leat formhór na mbrabhsálaithe nua-aimseartha a shocrú chun bac a chur ar fhianáin a bheith curtha ar do ghléas, ach d’fhéadfadh sé go mbeadh ort roinnt sainroghanna a athrú gach uair a thugann tú cuairt ar shuíomh/leathanach. Agus d’fhéadfadh sé nach n-oibreodh roinnt seirbhísí agus feidhmiúlachtaí i gceart ar chor ar bith (e.g. logáil isteach ar do phróifíl).

Tabhair do d’aire go mbaineann an t-eolas uile thuas ó thaobh fianán de chomh maith céanna leis na trí shuíomh eile i dteaghlach TED, is é sin TED eNotices2, TED Developer Docs agus TED Developer Portal.

Tá tuilleadh eolais faoi na fianáin ar fáil anseo: ec.europa.eu/info/cookies.