Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh

Cúinne na bhforbróirí le haghaidh Athúsáideoirí

Ginearálta

Tá roinnt comhéadain feidhmchláir gréasáin (APInna) ar fáil ar shuíomh gréasáin TED.

Leis na APInna sin is féidir an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Sonraí a fhoilsítear ar thairseach TED a chuardach agus a fháil (API cuardaigh TED)
 • Fógraí a íoslódáil i bhformáidí éagsúla trí naisc dhíreacha a úsáid
 • Fógraí XML a bhulc-íoslódáil
 • An féilire eisiúna a íoslódáil


Cuireann suíomh gréasáin TED fothaí RSS ar fáil freisin


Ó bhí an 14 Samhain 2022 ann, baineann na fógraí atá ar fáil ar shuíomh gréasáin TED úsáid as ríomh-Fhoirmeacha agus foirmeacha scéimre TED araon:

 • Leagtar ríomh-Fhoirmeacha amach i Rialachán (AE) 2019/1780 lena dtugtar isteach foirmeacha caighdeánacha nua maidir le soláthar (bailí ón 14 Samhain 2022).
 • Leagtar foirmeacha scéimre TED amach i Rialachán (AE) 2015/1986 agus tá siad bunaithe ar chaighdeán idir-inoibritheachta Oifig na bhFoilseachán.


Tá eolas ar fáil i nDoiciméid TED d’Fhorbróirí le haghaidh ríomh-Fhoirmeacha agus foirmeacha scéimre TED araon

Sonraí a fhoilsítear ar thairseach TED a chuardach agus a fháil (API cuardaigh TED)

Is féidir API cuardaigh TED a rochtain gan ainm, ionas gur féidir leat inneall cuardaigh an tsuímh gréasáin a úsáid chun fógraí soláthair sonracha a aimsiú.
Tá an doiciméadú ar API cuardaigh TED ar fáil ar https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html

Fógraí a íoslódáil i bhformáidí éagsúla trí naisc dhíreacha a úsáid

Is féidir fógra a íoslódáil trí nasc díreach a úsáid, in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais agus sna formáidí seo a leanas: HTML, íoslódáil HTML, PDF sínithe agus PDF Neamhshínithe.


Seo a leanas formáid URLanna an naisc dhírigh:


https://ted.europa.eu/{teanga}/notice/{uimhir-foilseacháin}/{formáid}


i gcás inarb amhlaidh:

 • is é {teanga} an teanga (mar shampla, ‘en’, ‘de’)
 • is é {uimhir-foilseacháin} an uimhir foilseacháin (mar shampla, 1-2024, 87654321-2024)
 • d’fhéadfadh ceann acu seo a bheith i gceist le {formáid}:
 • html: chun an comhad íoslódála HTML a thaispeáint
 • pdf: chun an fógra a íoslódáil mar PDF
 • pdfs: chun an fógra a íoslódáil mar PDF sínithe

 

Ina theannta sin, is féidir leat fógraí a íoslódáil trí nasc díreach a úsáid i bhformáid XML.

Seo a leanas formáid URLanna an naisc dhírigh:

https://ted.europa.eu/en/notice/{uimhir-foilseacháin}/xml

Fógraí XML a bhulc-íoslódáil

Is féidir fógraí XML a bhulc-íoslódáil ó thairseach TED trí bhulc-íoslódáil XML a dhéanamh ar shuíomh gréasáin TED.


I gcartlann amháin (pacáiste XML) tá na fógraí go léir don lá roghnaithe nó don mhí roghnaithe.


Tá comhaid XML sna pacáistí XML agus iad uimhrithe ar dhá bhealach:

 • i gcás fógraí ríomh-Fhoirmeacha bíonn 8 ndigit sna comhaid XML agus an bhliain ina ndiaidh (e.g. 00654321_2022.xml)
 • i gcás fógraí scéimre TED bíonn 6 dhigit sna comhaid XML agus an bhliain ina ndiaidh (e.g. 123456_2022.xml)


Seo a leanas formáid na URLanna chun pacáistí a íoslódáil:

 • Formáid URL le haghaidh pacáistí laethúla:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{bbbbuuuuu}

nuair is é {bbbbuuuuu} an uimhir IO S.


Sampla — Íoslódáil pacáiste laethúil IO S 1 / 2024: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • Formáid URL le haghaidh pacáistí míosúla:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{bbbb-u}

nuair is é {bbbb-u} an bhliain agus an mhí.

Sampla — Íoslódáil pacáiste míosúil Eanáir 2024: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

An féilire eisiúna a íoslódáil

Is féidir liosta na n-eisiúintí IO S in aghaidh na bliana a íoslódáil tríd an leathanach Féilire eisiúna ar shuíomh gréasáin TED.


Seo a leanas formáid na URLanna chun an féilire eisiúna a íoslódáil:

https://ted.europa.eu/{teanga}/release-calendar/-/download/file/{formáid}/{bliain}

mar seo:

 • is é {teanga} an teanga (mar shampla, ‘en’, ‘de’)
 • D’fhéadfadh an méid seo a leanas a bheith i gceist le {formáid}: XLS, PDF, CSV
 • is é {bliain} an bhliain (e.g. 2023, 2024)


Sampla: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

Fothacair TED i bhformáid CSV

Fothacar de shonraí TED a chlúdaíonn na réimsí is tábhachtaí ó fhógraí conartha agus ó fhógraí faoi dhámhachtain conarthaí i bhformáid camóg-luacha scartha (CSV), tá sé le fáil ag data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=ga.