Rokna tal-iżviluppaturi għall-Utenti mill-ġdid

Kwistjonijiet ġenerali

Is-sit web tat-TED jipprovdi diversi interfaces għall-ipprogrammar tal-applikazzjonijiet (APIs).

Dawn l-APIs jippermettulek:

 • Fittex u sib data ppubblikata fuq il-portal tat-TED (l-API ta’ Tiftix tat-TED)
 • Iddawnlowdja l-avviżi f’diversi formati bl-użu ta’ links diretti
 • Iddawnlowdja l-avviżi XML f’ammonti kbar
 • Iddawnlowdja l-kalendarju tar-rilaxx


Is-sit web tat-TED jipprovdi wkoll RSS feeds


Mill-14 ta’ Novembru 2022, l-avviżi disponibbli fuq is-sit web tat-TED jużaw kemm il-Formoli elettroniċi kif ukoll il-formoli tal-iskema tat-TED:

 • Il-Formoli elettroniċi huma stabbiliti fir-Regolament (UE) 2019/1780 li jintroduċi formoli standard ġodda għall-akkwist (validi mill-14 ta' Novembru 2022).
 • Il-formoli tal-iskema tat-TED huma stabbiliti fir-Regolament (UE) 2015/1986 u huma bbażati fuq standard ta’ interoperabbiltà tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet.


L-informazzjoni kemm għall-Formoli elettroniċi kif ukoll għall-formoli tal-iskema tat-TED hija disponibbli fid-Dokumenti ta’ Żvilupp tat-TED

Fittex u sib data ppubblikata fuq il-portal tat-TED (l-API ta’ Tiftix tat-TED)

L-API ta’ tiftix tat-TED tista’ tiġi aċċessata b’mod anonimu, sabiex tkun tista’ tuża l-magna tat-tfittxija tas-sit web biex issib avviżi ta’ akkwist speċifiku.
Id-dokumentazzjoni tal-API ta’ tiftix tat-TED hija disponibbli fuq https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html

Iddawnlowdja l-avviżi f’diversi formati bl-użu ta’ links diretti

Tista’ tiddawnlowdja avviż permezz ta’ link dirett, bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE u fil-formati li ġejjin: HTML, HTML download, PDF iffirmat u PDF mhux iffirmat.


Il-format tal-URLs tal-link dirett huwa kif ġej:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


fejn:

 • {lang} hija l-lingwa (eż. en, de)
 • {publication-number} huwa n-numru tal-pubblikazzjoni (eż. 1-2024, 87654321-2024)
 • {format} jista’ jkun:
 • html: biex tara l-file tal-HTML download
 • pdf: biex tiddawnlowdja l-avviż bħala PDF
 • pdfs: biex tiddawnlowdja l-avviż bħala PDF iffirmat

 

Barra minn hekk, tista’ tiddawnlowdja l-avviżi billi tuża link dirett fil-format XML.

Il-format tal-URL tal-link dirett huwa kif ġej:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publication-number}/xml

Iddawnlowdja l-avviżi XML f’ammonti kbar

Tista’ tiddawnlowdja l-avviżi XML f’ammonti kbar mill-portal tat-TED permezz tal-paġna XML bulk download fis-sit web tat-TED.


Arkivju uniku (pakkett XML) fih l-avviżi kollha għall-jum magħżul jew għax-xahar magħżul.


Il-pakketti XML fihom files XML innumerati b’żewġ modi:

 • għall-avviżi tal-Formoli elettroniċi l-files XML se jkollhom 8 ċifri (eż. 00654321_2022.xml)
 • għall-avviżi tal-iskema tat-TED il-files XML għandhom 6 ċifri segwiti mis-sena (eż. 123456_2022.xml)


Il-Format tal-URLs biex jiġu iddawnlowdjati l-pakketti huma kif ġej:

 • Format URL għall-pakketti ta’ kuljum:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn}

fejn is {yyyynnnnn} huwa n-numru tal-ĠU S.


Eżempju - Iddawnlowdja l-pakkett ta’ kuljum tal-ĠU S 1 / 2024: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • Format URL għall-pakketti ta’ kull xahar:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n}

fejn {yyyy-n} hija s-sena u x-xahar.

Eżempju - Iddawnlowdja l-pakkett ta’ kull xahar ta’ Jannar 2024: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Iddawnlowdja l-kalendarju tar-rilaxx

Tista’ tiddawnlowdja l-lista tar-rilaxxi tal-ĠU S kull sena permezz tal-paġna Kalendarju tar-Rilaxx fuq is-sit web tat-TED.


Il-format tal-URLs biex jiġi ddawnlowdjat il-kalendarju tar-rilaxx huwa kif ġej:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year}

fejn:

 • {lang} hija l-lingwa (eż. en, de)
 • {format} jista’ jkun: XLS, PDF, CSV
 • {year} hija s-sena (eż. 2023, 2024)


Eżempju: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

Subsets tad-TED f’format CSV

Subsett ta’ data tat-TED li jkopri l-aktar oqsma importanti minn avviżi ta’ kuntratti u avviżi ta’ għoti ta’ kuntratti f’format ta’ valur separat (CSV) huwa disponibbli fuq data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=mt.