Acesta este un site oficial al Uniunii Europene

Spațiul dezvoltatorilor pentru reutilizatori

Informații generale

Site-ul TED oferă mai multe interfețe de programare a aplicațiilor web (API).

API-urile vă permit:

 • să căutați și să extrageți date publicate pe site-ul TED (API de căutare în TED)
 • să descărcați anunțuri în diferite formate, utilizând linkuri directe
 • să descărcați anunțuri XML în masă
 • să descărcați calendarul de publicare.


Site-ul TED oferă, de asemenea, fluxuri RSS


De la 14 noiembrie 2022, anunțurile disponibile pe site-ul TED folosesc atât formulare electronice, cât și formulare-schemă:

 • formularele electronice sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/1780, care introduce noi formulare standard pentru publicarea anunțurilor de achiziții publice (cu valabilitate de la 14 noiembrie 2022)
 • formularele-schemă TED sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/1986 și se bazează pe un standard de interoperabilitate al Oficiului pentru Publicații.


Pentru informații despre formularele electronice și formularele-schemă TED, accesați TED Developer Docs.

Căutați și extrageți date publicate pe portalul TED (API de căutare în TED)

API-ul de căutare TED poate fi accesat în mod anonim, astfel încât puteți utiliza motorul de căutare al site-ului pentru a găsi anunțurile de achiziții publice care vă interesează.
Documentația privind API-ul de căutare TED este disponibilă pe pagina https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html

Descărcați anunțuri în diferite formate, utilizând linkuri directe

Puteți descărca un anunț utilizând un link direct, în orice limbă oficială a UE și în următoarele formate: HTML, descărcare HTML, PDF semnat și PDF nesemnat.


Formatul URL pentru linkul direct este următorul:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


unde:

 • {lang} este limba (ex. ro, en)
 • {publication-number} este numărul de publicare (ex. 1-2024, 87654321-2024)
 • {format} poate fi:
 • html: pentru a descărca anunțul în format HTML
 • pdf: pentru a descărca anunțul în format PDF
 • pdfs: pentru a descărca anunțul în format PDF semnat

 

În plus, puteți descărca anunțuri utilizând un link direct în format XML.

Formatul URL pentru linkul direct este următorul:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publication-number}/xml

Descărcați anunțuri XML în masă

Puteți descărca anunțurile XML în masă de pe portalul TED, de pe pagina Descărcare XML în masă.


O arhivă unică (pachet XML) conține toate anunțurile pentru ziua sau luna respectivă.


Pachetele XML conțin fișiere XML numerotate în două moduri:

 • pentru anunțurile publicate ca formular electronic, fișierele au 8 cifre, urmate de an (de exemplu, 00654321_2022.xml)
 • pentru anunțurile publicate ca formulare-schemă TED, fișierele au 6 cifre, urmate de an (de exemplu, 123456_2022.xml).


Formatul URL-ului pentru a descărca pachete este următorul:

 • Formatul URL-ului pentru pachetele zilnice:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn}

unde {yyyynnnnn} este numărul JO S.


Exemplu – Descărcați pachetul zilnic al JO S 1/2024: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • Formatul URL-ului pentru pachetele lunare:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n}

unde {yyyy-n} este anul și luna.

Exemplu – Descărcați pachetul lunar din ianuarie 2024: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Descărcați calendarul de publicare

Pentru a descărca lista edițiilor JO S pe an, accesați pagina Calendar de publicare.


Formatul URL-ului pentru a descărca calendarul de publicare este următorul:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year}

unde:

 • {lang} este limba (de exemplu, en, de)
 • {format} poate fi: XLS, PDF, CSV
 • {year} este anul (de exemplu 2023, 2024)


Exemplu: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

Subseturi TED în format CSV

Găsiți un subset de date TED care acoperă cele mai importante câmpuri din anunțurile de participare și din anunțurile de atribuire a contractelor în format CSV (comma separated value – valori separate prin virgulă) la adresa data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=ro.