Kūrėjų kampelis pakartotiniams naudotojams

Bendro pobūdžio informacija

TED interneto svetainėje pateikiamos kelios internetinių taikomųjų programų sąsajos (API).

Naudojantis šiomis API galima:

 • ieškoti TED portale paskelbtų duomenų ir juos gauti (TED paieškos API),
 • parsisiųsti skelbimus įvairiais formatais naudojantis tiesioginėmis nuorodomis,
 • parsisiųsti XML skelbimus masiškai,
 • parsisiųsti išleidimo kalendorių.


TED interneto svetainėje taip pat pateikiami RSS kanalai.


Nuo 2022 m. lapkričio 14 d. skelbimai TED svetainėje pateikiami ir e. formų, ir TED schemos formų formatais:

 • E. formos nustatytos Reglamentu (ES) 2019/1780, kuriuo įdiegiamos naujos viešųjų pirkimų skelbimo standartinės formos (galioja nuo 2022 m. lapkričio 14 d.).
 • TED schemos formos nustatytos Reglamentu (ES) 2015/1986 ir grindžiamos Leidinių biuro sąveikumo standartu.


Informacija apie e. formas ir TED schemos formas pateikiama TED kūrėjų dokumentuose.

ieškoti TED portale paskelbtų duomenų ir juos gauti (TED paieškos API),

TED paieškos API galima naudotis anonimiškai, todėl, naudodamiesi svetainės paieškos sistema, galite ieškoti konkrečių viešųjų pirkimų skelbimų.
TED paieškos API dokumentai pateikiami adresu https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html.

Parsisiųsti skelbimus įvairiais formatais naudojantis tiesioginėmis nuorodomis

Skelbimą galima atsisiųsti naudojantis tiesiogine nuoroda – bet kuria oficialiąja ES kalba ir šiais formatais: HTML, HTML atsisiųsti, pasirašytas PDF ir nepasirašytas PDF.


Tiesioginės nuorodos URL formatas:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


Čia:

 • {lang} – kalba (pvz., en, lt)
 • {publication-number} – paskelbimo numeris (pvz., 1-2024, 87654321-2024)
 • {format} – galimi formatai:
 • html – rodyti HTML atsisiuntimo rinkmeną
 • pdf – atsisiųsti skelbimą PDF formatu
 • pdfs – atsisiųsti skelbimą pasirašyto PDF formatu

 

Be to, skelbimus galite atsisiųsti naudodami tiesioginę nuorodą XML formatu.

Tiesioginės nuorodos URL formatas:

https://ted.europa.eu/lt/notice/{publication-number}/xml

Parsisiųsti XML skelbimus masiškai

Iš TED portalo galima masiškai parsisiųsti XML skelbimus – tam reikia nueiti į TED svetainės XML masiško parsisiuntimo puslapį.


Viename archyve (XML paketas) yra visi pasirinktos dienos arba mėnesio skelbimai.


XML paketuose XML rinkmenos sunumeruotos dviem būdais:

 • e. formų skelbimų atveju XML rinkmenų pavadinimus sudaro 8 skaitmenys, po kurių nurodomi metai (pvz., 00654321_2022.xml);
 • TED schemos formų skelbimų atveju XML rinkmenų pavadinimus sudaro 6 skaitmenys, po kurių nurodomi metai (pvz., 123456_2022.xml).


Paketų parsisiuntimo URL formatas:

 • dienos paketų URL formatas:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn}

čia: {yyyynnnnn} – OL S numeris.


Pavyzdys. Parsisiųsti OL S 1/2024 dienos paketą: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • mėnesio paketų URL formatas:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n}

čia: {yyyy-n} – metai ir mėnuo.

Pavyzdys. Parsisiųsti 2024 m. sausio mėn. mėnesinį paketą: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Parsisiųsti išleidimo kalendorių

Metų OL S leidimų sąrašą galima parsisiųsti iš TED svetainės puslapio Išleidimo kalendorius.


Išleidimo kalendoriaus parsisiuntimo URL formatas:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year}

čia:

 • {lang} – kalba (pvz., en, de)
 • {format} – formatas, gali būti: XLS, PDF, CSV
 • {year} – metai (pvz., 2023, 2024)


Pavyzdys: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

TED subrinkiniai CSV formatu

TED duomenų subrinkinį, apimantį svarbiausius skelbimų apie pirkimą ir skelbimų apie skiriamas sutartis, kableliais atskirtų verčių (CSV) formatu galima rasti adresu data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=lt.