Standartinės viešųjų pirkimų formos

Skelbimas OL S

 

Kad padėtų skelbti ES viešųjų pirkimų duomenis Oficialiajame leidinyje, Europos Komisija sukūrė standartines formas, suderintas su galiojančiais ES teisiniais pagrindais, skirtas tokiems duomenims skelbti, t. y. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1780 (E. formų reglamentas) nustatytas e. formas.

Naudotis e. formomis tapo privaloma nuo 2023 m. spalio 25 d.

TED portale ir toliau bus rodomi e. formų formato skelbimai ir skelbimai, parengti TED schemos formų formatu, nustatytu Reglamente (ES) 2015/1986.