Oficiální internetová stránka Evropské unie

Standardní formuláře pro zadávání veřejných zakázek

Zveřejnění v řadě S Úř. věst.

 

Evropská komise vytvořila standardní formuláře, které jsou v souladu s příslušným právním základem EU pro zveřejňování těchto údajů, aby vám pomohla zveřejňovat údaje o veřejných zakázkách v EU v Úředním věstníku: jedná se o elektronické formuláře, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/1780 (nařízení o elektronických formulářích).

Používání elektronických formulářů je od 25. října 2023 povinné.

Portál TED bude i nadále zobrazovat jak oznámení v podobě elektronických formulářů, tak oznámení pomocí standardních formulářů TED stanovených v nařízení (EU) 2015/1986.