Oficiální internetová stránka Evropské unie

Zasílání elektronických oznámení

Zasílání oznámení o veřejných zakázkách, které mají být zveřejněny na stránkách TED

Orgány veřejné moci, které mají povinnost či zájem zveřejnit oznámení v dodatku k Úřednímu věstníku na internetových stránkách TED, si mohou zvolit, jakým způsobem předloží formulář (což může též záviset na vnitrostátních právních předpisech).

eSenders (elektroničtí odesílatelé) jsou veřejné nebo soukromé organizace, které působí jako poskytovatelé zprostředkovatelských služeb pro účely podávání oznámení o zahájení zadávacího řízení v požadovaném formátu XML na datovém rozhraní TED (TED API eNotices2). Elektroničtí odesílatelé zajišťují aplikace a online formuláře, které vyplňují a podávají zadavatelé, často přizpůsobené vnitrostátním potřebám nebo začleněné do platformy pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

Mezi elektronické odesílatele většinou patří vnitrostátní úřední věstníky, veřejné nebo soukromé subjekty jednající jménem zadavatelů a poskytovatelé softwaru pro elektronické zadávání zakázek. V některých členských státech jsou všechna oznámení týkající se dané země zasílána ústřední státní organizací s právním mandátem. V jiných zemích se může jednat o různé veřejné či komerční poskytovatele.

V zemích, kde žádný elektronický odesílatel neexistuje nebo kde si zadavatel může aplikaci vybrat, poskytuje Úřad pro publikace od listopadu 2022 internetovou aplikaci eNotices2, která umožňuje validaci a podání oznámení v formátu elektronickém formátu.

Ti, kdo chtějí internetovou aplikaci eNotices2 využívat, musejí potvrdit souhlas s podmínkami používání. Tato aplikace oznámení o veřejných zakázkách kontroluje určitými obsahovými a formálními validačními pravidly, avšak zůstává odpovědností zadavatelů zajistit, aby byl obsah oznámení správný a byl v souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny.

Možnost předkládat formuláře v předchozím formátu byla pro členské státy ukončena v lednu 2024.

Jak se stát elektronickým odesílatelem

Organizace, které mají zájem stát elektronickým odesílatelem TED, musejí mít dostatečnou oborovou a technickou kapacitu na podporu svých klientů při shromažďování a zasílání oznámení na stránkách TED.

Elektroničtí odesílatelé používají k validaci, podávání a vyhledávání oznámení rozhraní TED API systému eNotices2. Další informace jsou k dispozici v oddíle věnovaném API na stránce TED Developer Docs.

Technické specifikace elektronických formulářů jsou popsány v Software Development Kitu v TED Developer Docs. Prvky SDK z GitHubu mohou vývojářské týmy elektronických odesílatelů používat přímo.

Pro kvalifikaci elektronických odesílatelů neexistuje žádný formální postup. Musejí být však obeznámeni s podmínkami poskytování služeb pro vydavatelské služby TED a musí je dodržovat.