Acesta este un site oficial al Uniunii Europene

Trimiterea anunțurilor electronice

Trimiterea anunțurilor de achiziții publice pe TED

Autoritățile publice care trebuie sau doresc să publice anunțuri în Suplimentul la Jurnalul Oficial pe site-ul TED au la dispoziție mai multe metode de a-și trimite formularele. Acestea depind uneori de legislația națională.

Utilizatorii cu rol de eSenders sunt organizații publice sau private care acționează ca intermediari, transmițând anunțurile de achiziții publice în formatul XML necesar pe interfața de date a TED (API-ul TED din eNotices2). Aceștia furnizează aplicația și formularele online pe care achizitorii trebuie să le completeze și să le depună, adesea adaptate la nevoile naționale sau integrate într-o platformă de achiziții publice electronice.

Printre utilizatorii cu rol de eSender tipici se numără Monitoarele Oficiale naționale, organismele publice sau private care acționează în numele achizitorilor și dezvoltatorii de software pentru achiziții publice electronice. În unele state membre, toate anunțurile din țara respectivă sunt trimise de o unică organizație guvernamentală centrală, cu mandat legal. În alte țări există o varietate de furnizori de servicii publice sau comerciale.

În țările în care nu există niciun utilizator cu rol de eSender sau în care achizitorul își poate alege aplicația, Oficiul pentru Publicații pune la dispoziție aplicația web eNotices2 care permite validarea și transmiterea anunțurilor ca formulare electronice (eForms), format disponibil din noiembrie 2022.

Utilizarea aplicației web eNotices2 este condiționată de acceptarea condițiilor sale de utilizare. Ea aplică anunțurilor de achiziții publice anumite reguli de validare operațională și tehnică, dar este responsabilitatea achizitorilor publici să se asigure că tot conținutul anunțurilor este corect și respectă legislația și orientările relevante.

Transmiterea anunțurilor sub forma fostelor formulare standard nu mai este permisă statelor membre din ianuarie 2024.

Pentru a deveni utilizator cu rol de eSender TED

Pentru a putea deveni utilizator cu rol de eSender TED, orice organizație trebuie să se asigure mai întâi că are capacitatea operațională și tehnică de a-și ajuta clienții să colecteze și să trimită anunțuri de achiziții publice valabile, spre publicare pe TED.

Utilizatorii cu rol de eSender utilizează API-ul TED din eNotices2 pentru a-și valida, transmite și căuta anunțurile. Puteți citi detalii în secțiunea despre API din TED Developer Docs.

Găsiți informații despre specificațiile tehnice pentru formularele electronice (eForms) în setul pentru dezvoltarea de software din TED Developer Docs. Componentele SDK de pe GitHub pot fi folosite direct de către echipele de dezvoltatori ai utilizatorilor cu rol de eSender.

Nu există nicio procedură oficială de calificare pentru a deveni eSender, dar doritorii trebuie să fie familiarizați cu condițiile de utilizare pentru serviciile de editare TED și să le respecte.