Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Wysyłanie ogłoszeń elektronicznych

Wysyłanie ogłoszeń o zamówieniach do publikacji w serwisie TED

Organy publiczne, które mają obowiązek lub chcą publikować ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego w serwisie TED, mogą wybrać metodę składania formularzy. Wybór ten może być ograniczony ustawodawstwem krajowym.

Podmioty eSender to organizacje publiczne lub prywatne, które działają jako pośredni dostawcy usług umożliwiający przesyłanie ogłoszeń o zamówieniach w wymaganym formacie XML do interfejsu danych TED (TED API eNotices2). Podmioty eSender udostępniają aplikację i formularze online do wypełnienia i złożenia przez nabywców. Aplikacja i formularze są często dostosowane do potrzeb krajowych lub zintegrowane z platformą e-zamówień.

Podmioty eSender to np. krajowe dzienniki urzędowe, podmioty publiczne lub prywatne działające w imieniu nabywców, a także twórcy oprogramowania do obsługi elektronicznych zamówień publicznych. W niektórych państwach członkowskich wszystkie ogłoszenia dotyczące danego kraju są wysyłane przez prawnie upoważnioną instytucję administracji centralnej. Natomiast w innych krajach mogą działać różni usługodawcy publiczni lub komercyjni.

W krajach, w których nie ma podmiotu eSender lub w których nabywca może wybrać swoją aplikację, Urząd Publikacji udostępnia aplikację internetową eNotices2, która umożliwia zatwierdzanie i składanie ogłoszeń w formacie e-formularzy dostępnym od listopada 2022 r.

Aby móc skorzystać z aplikacji internetowej eNotices2, należy zaakceptować warunki świadczenia usług. Wprawdzie aplikacja stosuje pewne zasady walidacji merytorycznej i technicznej w odniesieniu do ogłoszeń o zamówieniu, ale obowiązkiem nabywców publicznych jest dopilnowanie, by treść ogłoszeń była prawidłowa i zgodna z odpowiednimi przepisami i wytycznymi.

Możliwość składania standardowych formularzy w dawnym formacie była dostępna dla państw członkowskich do stycznia 2024 r.

#sending_procurement_noticesJak zostać podmiotem TED eSender

Aby uzyskać status podmiotu TED eSender, zainteresowana organizacja musi dysponować zdolnościami merytorycznymi i technicznymi, które pozwolą jej wspierać jej klientów w gromadzeniu i wysyłaniu zatwierdzonych ogłoszeń o zamówieniu do publikacji w serwisie TED.

Podmioty eSender używają interfejsu TED API eNotices2 do zatwierdzania, przesyłania i przeszukiwania ogłoszeń. Więcej informacji można znaleźć w sekcji na temat API w rubryce TED Developer Docs.

Specyfikacje techniczne dotyczące e-formularzy są opisane w przyborniku Software Development Kit w rubryce TED Developer Docs. Zespoły programistów podmiotów eSender mogą bezpośrednio wykorzystywać komponenty SDK na GitHub.

Nie istnieje żadna formalna procedura kwalifikacyjna, by uzyskać status podmiotu eSender. Od podmiotów takich wymaga się jednak znajomości warunków świadczenia usług publikacji w serwisie TED i ich przestrzegania.