Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Jednolity europejski dokument zamówienia

Kto korzysta z ESPD-EDM?

Jednolity europejski dokument zamówienia – model wymiany danych (ESPD-EDM, ang. European Single Procurement Document – Exchange Data Model) jest dostępny dla twórców systemów informacyjnych, którzy chcieliby opracować serwis ESPD umożliwiający wymianę lub wykorzystanie danych dotyczących zamówień publicznych.

Do czego służy?

ESPD-EDM, opracowany i zarządzany przez Urząd Publikacji, wspomaga programistów w tworzeniu serwisów obsługujących jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD), które są zgodne z odnośnymi przepisami i dyrektywami dotyczącymi zamówień publicznych.

Jakie korzyści oferuje?

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) to formularz online wykorzystywany przez unijne instytucje zamawiające (nabywców) i podmioty gospodarcze (dostawców) w celu ustalenia kwalifikowalności dostawcy. Obejmuje to kryteria wyboru i podstawy wykluczenia podmiotów, które oferują świadczenie usług i dostarczanie towarów. Nabywca podaje kryteria, a dostawca przedstawia dowody na to, że spełnia odpowiednie wymogi. W ten sposób można zaoszczędzić dużo czasu i ograniczyć formalności administracyjne.

Nabywcy i dostawcy, którzy stosują ten standard, odnoszą korzyści z uproszczonej i szybszej wymiany danych. Usługodawcy w sektorze prywatnym lub publicznym, którzy rozwijają swoje usługi na bazie ESPD-EDM, ułatwiają w ten sposób usługobiorcom wymianę danych na poziomie krajowym.

Dlaczego warto korzystać z tej usługi Urzędu Publikacji?

Chociaż niektóre państwa członkowskie mogą udostępniać dodatkowe modele do stosowania na poziomie krajowym, na poziomie europejskim nie istnieją żadne alternatywne.

Czy istnieją warunki wstępne lub ograniczenia?

Standardy te są niezależne od platformy, co oznacza, że nie ma żadnych szczególnych warunków wstępnych ani ograniczeń, jeśli chodzi o ich stosowanie.

Jak można skorzystać z tej usługi?

ESPD-EDM, opracowany przez Urząd Publikacji, jest publicznie dostępny na stronie GitHub. Więcej informacji na temat dostępu do tych standardów i korzystania z nich można znaleźć w dokumentacji na stronie docs.ted.europa.eu

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kto zarządza tą usługą?

ESPD-EDM zarządza Urząd Publikacji Komisji Europejskiej.