Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Akty prawne i ciekawe strony

UE: polityka w dziedzinie zamówień publicznych
european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/single-market_pl
single-market-scoreboard.ec.europa.eu/_en

Platforma społecznościowa dla nabywców publicznych
https://public-buyers-community.ec.europa.eu/

Jednolity rynek europejski: zamówienia publiczne
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_pl

Program „Cyfrowa Europa”
digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

Portal MŚP: dostęp do informacji dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: system rozwiązywania problemów na rynku wewnętrznym
ec.europa.eu/solvit/index_pl.htm

Twoja Europa – Przedsiębiorstwa: porady na temat prowadzenia działalności w innym kraju
europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm

e-CERTIS: dokumenty / zaświadczenia na potrzeby zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym
e-CERTIS zawiera szczegółowe informacje o dokumentach i zaświadczeniach najczęściej wymaganych w procedurach zamówień publicznych w różnych krajach UE. Portal jest skierowany do specjalistów w poszczególnych krajach. Ma on pomóc przedsiębiorcom przygotowującym dokumentację przetargową, potrzebującym informacji o tym, jakie dokumenty spełniają wymogi wskazane w zagranicznym zaproszeniu do składania ofert. Z drugiej strony jest to również pomoc dla instytucji zamawiających otrzymujących oferty, które mogą zweryfikować formularze złożone przez oferentów zagranicznych i ustalić równoważność między formularzami krajowymi a formularzami z krajów partnerskich.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about 

CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny – pracuje nad realizacją celów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego za pośrednictwem dobrowolnych norm technicznych, które wspierają wolny handel, bezpieczeństwo pracowników i konsumentów, interoperacyjność sieci, ochronę środowiska, korzystanie z programów badań i rozwoju oraz zamówienia publiczne.
https://www.cencenelec.eu/

Seminaria na temat europejskich zamówień publicznych prowadzone przez Europejski Instytut Administracji Publicznej
https://www.eipa.eu/courses/ 

Portal o finansowaniu i przetargach
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Enterprise Europe Network
Sieć Enterprise Europe Network oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom doradztwo oraz wsparcie w rozwoju na rynku międzynarodowym i w innowacjach. Sieć współpracuje z 500 organizacjami partnerskimi w UE i poza jej granicami. Usługi świadczone przez partnerów sieci w krajach UE-27 obejmują informacje i doradztwo dla MŚP w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych, usługi informacyjne i powiadomienia o możliwościach udziału w przetargach oraz usługi w zakresie partnerstw międzynarodowych. Usługi świadczone są bezpłatnie.