Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Ontologia e-zamówień

Kto korzysta z ontologii e-zamówień?

Ontologia e-zamówień jest publicznie dostępna dla użytkowników, np. twórców systemów informacyjnych lub analityków danych, którzy chcą przetwarzać lub wykorzystywać dane dotyczące zamówień publicznych.

Do czego służy?

W ontologii e-zamówień, opracowanej i zarządzanej przez Urząd Publikacji, używane są spójne pojęcia, definicje i powiązania w danych dotyczących zamówień publicznych. Ma to zapewnić stosowanie spójnych zasad przez wszystkie podmioty przetwarzające dane dotyczące zamówień publicznych.

Jakie korzyści oferuje?

Ontologia e-zamówień stanowi formalną, semantyczną podstawę tworzenia i ponownego wykorzystywania powiązanych otwartych danych w dziedzinie zamówień publicznych w UE. Nazwy pojęć i ich wzajemne powiązania są jasno zdefiniowane, tak aby dane dotyczące zamówień publicznych były znaczeniowo spójne, tj. pod względem stosowania i interpretacji, na każdym z następujących etapów wykorzystania danych: tworzenia, analizy, sprawozdawczości i podejmowania decyzji.

Nabywcy i dostawcy, którzy stosują ten standard, odnoszą korzyści z uproszczonej i szybszej wymiany danych. Usługodawcy w sektorze prywatnym lub publicznym, którzy opierają swoje usługi na ontologii e-zamówień, ułatwiają w ten sposób usługobiorcom wymianę danych na poziomie krajowym.

Dlaczego warto korzystać z tej usługi Urzędu Publikacji?

Chociaż niektóre państwa członkowskie mogą udostępniać ontologie do stosowania na szczeblu krajowym, to na szczeblu europejskim nie istnieją żadne alternatywne standardy.

Czy istnieją warunki wstępne lub ograniczenia?

Standardy te są niezależne od platformy, co oznacza, że nie ma żadnych szczególnych warunków wstępnych ani ograniczeń, jeśli chodzi o ich stosowanie.

Jak korzystać z ontologii e-zamówień?

Ontologia e-zamówień, opracowana przez Urząd Publikacji, jest publicznie dostępna na stronie GitHub. Więcej informacji na temat dostępu do tych standardów i korzystania z nich można znaleźć w dokumentacji na stronie docs.ted.europa.eu

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kto zarządza tą usługą?

Ontologią e-zamówień zarządza Urząd Publikacji Komisji Europejskiej.