Een officiële website van de Europese Unie

Ontologie van e-aanbestedingen

Wie gebruikt de ontologie voor e-aanbestedingen?

De ontologie voor e-aanbestedingen is vrij beschikbaar voor alle gebruikers (bv. ontwikkelaars van informatiesystemen of gegevensanalisten) die gegevens over overheidsopdrachten willen verwerken of gebruiken.

Waar dient ze voor?

De ontologie voor e-aanbestedingen, die door het Bureau voor publicaties wordt ontwikkeld en beheerd, biedt een vaste verzameling van consistente termen, definities en relaties met betrekking tot aanbestedingsdata. De ontologie zorgt ervoor dat alle entiteiten die gegevens over overheidsopdrachten verwerken, deze consequent gebruiken.

Wat zijn de voordelen ervan?

De ontologie voor e-aanbestedingen vormt een formele, semantische basis voor het creëren en hergebruiken van gekoppelde open data op het gebied van overheidsopdrachten in de EU. Begrippen zijn gekoppeld aan definities met vaste benamingen en onderlinge relaties, zodat de gegevens over overheidsopdrachten een consistente betekenis hebben, d.w.z. consistent worden gebruikt en geïnterpreteerd, in elke fase van het gebruik van de gegevens: van het aanmaken en analyseren tot aan de verslaglegging en besluitvorming.

Inkopers en leveranciers die deze standaard gebruiken, profiteren van een vereenvoudigde en snellere uitwisseling van gegevens. Dienstverleners in de particuliere of publieke sector die hun diensten op basis van de ontologie voor e-aanbestedingen ontwikkelen, verrijken de diensten die zij hun gebruikers bieden doordat ze deze gegevensuitwisseling op het niveau van de lidstaten vergemakkelijken.

Waarom zou ik voor deze dienst een beroep doen op het Bureau voor publicaties?

Hoewel sommige lidstaten ontologieën kunnen aanbieden voor gebruik op nationaal niveau, zijn er op Europees niveau geen alternatieve of concurrerende standaarden beschikbaar.

Zijn er voorwaarden of beperkingen?

Deze standaarden zijn niet gebonden aan een bepaald platform, wat betekent dat er geen specifieke voorwaarden of beperkingen zijn voor het gebruik ervan.

Hoe kan ik de ontologie voor e-aanbestedingen gebruiken?

De ontologie voor e-aanbestedingen, die door het Bureau voor publicaties wordt geproduceerd, is voor iedereen beschikbaar op GitHub. Ga voor meer informatie over de toegang tot en het gebruik van deze standaarden naar onze documentatiewebsite op docs.ted.europa.eu.

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Wie onderhoudt deze dienst?

De ontologie voor e-aanbestedingen wordt onderhouden door het Bureau voor publicaties.