Een officiële website van de Europese Unie

Wetgeving en nuttige links

EU: Beleid over overheidsopdrachten
european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/single-market_nl
single-market-scoreboard.ec.europa.eu/_en

Communityplatform voor overheidsinkopers
https://public-buyers-community.ec.europa.eu/

Europese interne markt: Overheidsopdrachten
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

Taskforce Betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk
ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_nl

Programma Digitaal Europa
digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

MKB-portaal: Informatie voor de kleine en middelgrote ondernemingen van Europa
ec.europa.eu/growth/smes

SOLVIT: Hulp bij problemen met EU-regels in een ander EU-land
ec.europa.eu/solvit/index_nl.htm

Uw Europa - Bedrijfsleven: Informatie over zakendoen in een ander EU-land.
europa.eu/youreurope/business/index_nl.htm

e-CERTIS: documenten en certificaten voor internationale aanbestedingen
e-CERTIS bevat gedetailleerde informatie over de administratieve kant van aanbestedingen in de diverse EU-landen. Het is gericht op de professionals in de lidstaten. Het helpt bedrijven om te achterhalen welke bewijsstukken nodig zijn om een buitenlandse opdracht binnen te halen. En het helpt opdrachtgevende instantie om inschrijvingen uit het buitenland te beoordelen en de buitenlandse formulieren te begrijpen.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about 

CEN: Het Europees Comité voor Normalisatie draagt bij tot de doelstellingen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte met vrijwillige technische normen die goed zijn voor de vrije handel, de veiligheid van werknemers en consumenten, de interoperabiliteit van netwerken, milieubescherming, de toepassing van onderzoek en ontwikkeling en overheidsopdrachten.
https://www.cencenelec.eu/

Seminars over Europese overheidsopdrachten door het Europees Instituut voor openbaar bestuur
https://www.eipa.eu/courses/ 

Portaal voor financiering en aanbestedingen
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Enterprise Europe Network
Het Enterprise Europe Network helpt zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemers met raad en daad bij internationale groei en innovatie. Het netwerk omvat meer dan 500 partnerorganisaties in de hele EU en daarbuiten. De partners in de 27 EU-landen geven onder meer informatie en advies aan mkb-ers over de regels voor overheidsopdrachten, ze signaleren nieuwe zakelijke kansen, en ze leggen internationale contacten. De hulp is gratis.