Leġiżlazzjoni u links utli

UE: Il-Politika dwar l-Akkwist Pubbliku
european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/single-market_mt
single-market-scoreboard.ec.europa.eu/_en

Pjattaforma għall-Komunità tax-Xerrejja Pubbliċi
https://public-buyers-community.ec.europa.eu/

Is-Suq uniku Ewropew: L-Akkwist pubbliku
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

It-Task Force għar-Relazzjonijiet mar-Renju Unit
ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_mt

Il-Programm Ewropa Diġitali
digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

Il-portal tal-SMEs: aċċess għall-informazzjoni għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: Sistema ta’ Soluzzjoni tal-Problemi tas-Suq Intern
ec.europa.eu/solvit/index_mt.htm

L-Ewropa tiegħek – Negozju: biex twettaq negozju tal-kumpanija f’pajjiż ieħor.
europa.eu/youreurope/business/index_mt.htm

e-CERTIS: dokumenti / ċertifikati għall-akkwist internazzjonali
e-CERTIS jipprovdi informazzjoni dettaljata dwar iċ-ċertifikati u d-dokumenti l-aktar meħtieġa fl-akkwist internazzjonali fil-pajjiżi varji tal-UE. Huwa mmirat għall-prattikanti nazzjonali. Dan jgħin lill-operaturi ekonomiċi, meta jkunu qed iħejju offerta, jidentifikaw dokumenti evidenzjarji li jissodisfaw evidenza meħtieġa għal sejħa għall-offerti barranija. Dan jgħin lill-awtoritajiet aġġudikanti, wara li jirċievu l-offerti, biex jidentifikaw u jirrikonoxxu formoli sottomessi minn offerenti barranin u li jorbtu l-kontenut tal-formoli tal-pajjiżi sħab ma’ dawk lokali ekwivalenti.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about 

CEN: Il-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni, li jikkontribwixxi għall-għanijiet tal-Unjoni Ewropea u ż-Żona Ekonomika Ewropea bi standards tekniċi volontarji li jippromwovu l-kummerċ ħieles, is-sikurezza tal-ħaddiema u tal-konsumaturi, l-interoperabbiltà tan-networks, il-protezzjoni ambjentali, l-esplojtazzjoni tal-programmi tar-riċerka u l-iżvilupp, u l-akkwist pubbliku.
https://www.cencenelec.eu/

Seminars dwar l-Akkwist pubbliku Ewropew mill-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika
https://www.eipa.eu/courses/ 

Il-Portal għall-Finanzjament u għall-Offerti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Enterprise Europe Network
L-Enterprise Europe Network jagħti pariri u appoġġ lill-SMEs għal tkabbir u innovazzjoni internazzjonali. Għandu aktar minn 500 organizzazzjoni sieħba fl-UE u lil hinn. Is-servizzi provduti mis-sħab tan-Network fil-pajjiżi tal-UE-27 jinkludu informazzjoni u pariri għall-SMEs dwar ir-regoli tal-akkwist pubbliku, servizzi ta’ informazzjoni/notifika dwar opportunitajiet u servizzi ta’ sħubija internazzjonali. Dawn jingħataw mingħajr ħlas.