ontoloġija tal-Akkwist elettroniku

Min juża l-Ontoloġija tal-Akkwist elettroniku?

L-Ontoloġija tal-Akkwist elettroniku hija disponibbli b’mod pubbliku għall-utenti, eż. żviluppaturi ta’ sistemi ta’ informazzjoni jew analisti tad-data, li jixtiequ jipproċessaw jew jikkunsmaw data dwar l-akkwist pubbliku.

Għal xiex tintuża?

L-Ontoloġija tal-Akkwist elettroniku, żviluppata u mmaniġġjata mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, iżżomm termini, definizzjonijiet, u relazzjonijiet konsistenti fid-data dwar l-akkwist. Dan jiżgura li l-entitajiet kollha li jipproċessaw id-data dwar l-akkwist pubbliku jużawha b’mod konsistenti.

X’benefiċċji toffri?

L-Ontoloġija tal-Akkwist elettroniku tipprovdi l-pedament formali u semantiku għall-ħolqien u l-użu mill-ġdid ta’ data miftuħa konnessa fil-qasam tal-akkwist pubbliku fl-UE. Il-kunċetti għandhom ismijiet u relazzjonijiet ma’ xulxin sabiex id-data dwar l-akkwist pubbliku tkun konsistenti fit-tifsira, jiġifieri l-konsum u l-interpretazzjoni, f’kull stadju tal-użu tad-data: il-ħolqien, l-analiżi, ir-rappurtar u t-teħid ta’ deċiżjonijiet.

Ix-xerrejja u l-fornituri li jużaw dan l-istandard jibbenefikaw minn skambju tad-data simplifikat u aktar rapidu. Il-fornituri tas-servizzi fis-settur privat jew pubbliku, li jibbażaw is-servizzi tagħhom fuq l-Ontoloġija tal-Akkwist elettroniku, jarrikkixxu s-servizzi li jipprovdu lill-utenti tagħhom billi jiffaċilitaw dawn l-iskambji fil-livell tal-Istati Membri.

Għaliex għandi nuża l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għal dan is-servizz?

Għalkemm xi Stati Membri jistgħu jipprovdu ontoloġiji għall-użu fil-livell nazzjonali, ma hemm l-ebda standard alternattiv jew li jista’ jikkompeti disponibbli fil-livell Ewropew.

Hemm xi prerekwiżiti jew restrizzjonijiet?

Dawn l-istandards huma anjostiċi għall-pjattaforma, li jfisser li ma hemm l-ebda prerekwiżit jew restrizzjoni speċifika għall-użu tagħhom.

Kif nista’ nuża l-Ontoloġija tal-Akkwist elettroniku?

L-Ontoloġija tal-Akkwist elettroniku, prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, huwa disponibbli għall-pubbliku fuq GitHub. Għal aktar informazzjoni dwar kif taċċessa u tuża dawn l-istandards tista’ tikkonsulta s-sit web tad-dokumentazzjoni tagħna fuq docs.ted.europa.eu

Jekk għandek xi mistoqsijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja lil: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Min jagħmel il-manutenzjoni dan is-servizz?

L-Ontoloġija tal-Akkwist elettroniku tinżamm mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-KE.