Ste na enem od uradnih spletišč EU

Ontologija e-javnega naročanja

Kdo uporablja ontologijo e-javnega naročanja?

Ontologija e-javnega naročanja je javno dostopna uporabnikom, npr. razvijalcem informacijskih sistemov ali podatkovnim analitikom, ki želijo obdelovati ali uporabljati podatke o javnem naročanju.

Za kaj se uporablja?

Z ontologijo e-javnega naročanja, ki jo je razvil in jo upravlja Urad za publikacije, se ohranja doslednost terminov, definicij in odnosov na področju podatkov o javnih naročilih. Zagotavlja, da jih vsi subjekti, ki obdelujejo podatke o javnih naročilih, dosledno uporabljajo.

Kakšne koristi prinaša?

Ontologija e-javnega naročanja zagotavlja formalno, semantično podlago za ustvarjanje in ponovno uporabo povezanih odprtih podatkov na področju javnih naročil v EU. Poimenovanja konceptov in odnosi med njimi so jasno opredeljeni, tako da so podatki o javnem naročanju skladni glede pomena, tj. uporabe in razlage, v vseh fazah uporabe podatkov: ustvarjanje, analiza, sporočanje in odločanje.

Kupci in dobavitelji, ki uporabljajo ta standard, imajo koristi od poenostavljene in hitrejše izmenjave podatkov. Ponudniki storitev v zasebnem ali javnem sektorju, ki svoje storitve razvijajo na podlagi ontologije e-javnega naročanja, tako širijo storitve za svoje uporabnike z olajševanjem teh izmenjav na ravni držav članic.

Čemu uporabljati to storitev Urada za publikacije?

Čeprav lahko nekatere države članice zagotavljajo ontologije za uporabo na nacionalni ravni, na evropski ravni ni drugih ali konkurenčnih standardov.

Ali obstajajo kakršni koli predpogoji ali omejitve?

Ti standardi niso odvisni od platforme, kar pomeni, da za njihovo uporabo ni posebnih predpogojev ali omejitev.

Kako lahko uporabljam ontologijo e-javnega naročanja?

Ontologija e-javnega naročanja, ki jo je izdelal Urad za publikacije, je javno dostopna na spletišču GitHub. Več informacij o dostopu do teh standardov in njihovi uporabi je na voljo na našem spletišču z dokumentacijo na docs.ted.europa.eu.

Če imate vprašanja, se obrnite na: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kdo vzdržuje to storitev?

Ontologijo e-javnega naročanja vzdržuje Urad za publikacije Evropske unije.