Euroopa Liidu ametlik veebisait

e-riigihangete ontoloogia

Kes kasutab e-riigihangete ontoloogiat?

E-riigihangete ontoloogia on avalikult kättesaadav näiteks infosüsteemide arendajatele või andmeanalüütikutele, kes soovivad töödelda või kasutada hankeandmeid.

Milleks see mõeldud on?

Väljaannete talituse väljatöötatud ja hallatavas e-riigihangete ontoloogias hoitakse ühtseid mõisteid, määratlusi ja hankeandmete vahelisi seoseid. Sellega tagatakse, et kõik hankeandmeid töötlevad üksused kasutavad neid järjepidevalt.

Millist kasu see annab?

E-riigihangete ontoloogia on ametlik semantiline alus seotud avatud andmete loomiseks ja taaskasutamiseks ELi riigihangete valdkonnas. Mõistete nimetused ja nendevahelised seosed on selgelt määratletud, nii et hankeandmed on järjepidevad, st neid kasutatakse ja tõlgendatakse ühtlaselt igas etapis: loomine, analüüs, aruandlus ja otsuste tegemine.

Seda kasutavad hankijad ja tarnijad saavad kasu lihtsustatud ja kiiremast andmevahetusest. Era- või avaliku sektori teenuseosutajad, kes arendavad oma teenuseid e-riigihangete ontoloogia põhjal, rikastavad kasutajatele pakutavaid teenuseid, hõlbustades sellist teabevahetust liikmesriikide tasandil.

Miks peaksin kasutama väljaannete talituse teenust?

Kuigi mõned liikmesriigid võivad pakkuda riiklikul tasandil kasutamiseks mõeldud ontoloogiaid, puuduvad Euroopa tasandil alternatiivsed või konkureerivad standardid.

Kas kehtivad eeltingimused või piirangud?

Need standardid ei sõltu platvormist, mis tähendab, et nende kasutamiseks puuduvad konkreetsed eeltingimused või piirangud.

Kuidas saan e-riigihangete ontoloogiat kasutada?

Väljaannete talituse koostatud e-riigihangete ontoloogia on avalikult kättesaadav GitHubis Lisateavet nendele standarditele juurdepääsemise ja nende kasutamise kohta leiate meie dokumentide veebisaidilt docs.ted.europa.eu

Küsimuste korral võtke ühendust OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kes seda teenust haldab?

E-riigihangete ontoloogiat haldab väljaannete talitus.