Euroopa Liidu ametlik veebisait

Riigihangete tüüpvormid

Avaldamine ELT S-seerias

 

Selleks et aidata teil avaldada ELi riigihankeandmeid Euroopa Liidu Teatajas, on Euroopa Komisjon loonud tüüpvormid, mis on kooskõlas nende andmete avaldamise ELi õiguslike alustega. Need on e-vormid, mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2019/1780 (e-vormide määrus).

E-vormide kasutamine sai kohustuslikuks 25. oktoobril 2023.

TEDi portaal jätkab nii e-vormidel kui ka määruses (EL) 2015/1986 sätestatud TEDi skeemi vormidel põhinevate teadete kuvamist.