Euroopa Liidu ametlik veebisait

Vaheleht „Arendajale“ taaskasutajate jaoks

Üldist

TEDi veebisaidil leidub mitu rakendusliidest (APIt).

Need APId võimaldavad teil:

 • otsida ja leida andmeid, mis on avaldatud TEDi veebisaidil (TEDi otsingu API);
 • laadida otselinkide abil alla eri vormingutes teateid;
 • laadida XML-vormingus teateid alla hulgi;
 • laadida alla avaldamiskalendri.


TEDi veebisaidil on esitatud ka RSS-kanalid.


Alates 14. novembrist 2022 kasutavad TEDi veebisaidil kättesaadavad teated nii e-vorme kui ka TEDi skeemi vorme.

 • E-vormid on esitatud määruses (EL) 2019/1780, millega kehtestatakse uued riigihanke tüüpvormid (kehtiv alates 14. novembrist 2022).
 • TEDi skeemi vormid on esitatud määruses (EL) 2015/1986 ja põhinevad väljaannete talituse koostalitlusstandardil.


Teave nii e-vormide kui ka TEDi skeemi vormide kohta on kättesaadav süsteemis TED Developer Docs.

TEDi veebisaidil (TEDi otsingu API) avaldatud andmete otsimine ja leidmine

TEDi otsingu API-le pääseb ligi anonüümselt, seega saate konkreetsete hanketeadete leidmiseks kasutada veebisaidi otsingumootorit.
TEDi otsingu API dokumentatsioon on kättesaadav aadressil https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html

Eri vormingutes teadete allalaadimine otselinkide abil

Saate teate alla laadida otselingi abil kõigis ELi ametlikes keeltes ja järgmistes vormingutes: HTML, allalaaditud HTML, allkirjastatud PDF ja allkirjastamata PDF.


Otselingi URLide vorming on järgmine:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


kus:

 • {lang} on keel (nt en, de),
 • {publication-number} on avaldamisnumber (nt 1-2024, 87654321-2024),
 • {format} võib olla:
 • HTML: allalaaditud HTML-faili kuvamiseks,
 • PDF: teate PDF-vormingus allalaadimiseks,
 • PDFS: teate allkirjastatud PDFina allalaadimiseks.

 

Lisaks saate teateid XML-vormingus alla laadida otselingi abil.

Otselingi URLi vorming on järgmine:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publication-number}/xml

XML-vormingus teadete hulgi allalaadimine

XML-vormingus teateid saate hulgi TEDi portaalist alla laadida TEDi veebisaidil oleva lehe XML-failide korraga allalaadimine kaudu.


Üks arhiiv (XML-pakett) sisaldab kõiki teateid valitud päeva või kuu kohta.


XML-paketid sisaldavad XML-faile, mis on nummerdatud kahel viisil:

 • e-vormide kujul teadete XML-failid koosnevad kaheksast numbrist, millele järgneb aasta (nt 00654321_2022.xml);
 • TEDi skeemi kujul teadete XML-failid koosnevad kuuest numbrist, millele järgneb aasta (nt 123456_2022.xml).


Pakettide allalaadimise URLide vorming on järgmine:

 • igapäevaste pakettide URLi vorming:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn},

kus {yyyynnnnn} on ELT S-seeria number.


Näide – ELT S 1/2024 igapäevase paketi allalaadimine: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • igakuiste pakettide URLi vorming:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n},

kus {yyyy-n} on aasta ja kuu.

Näide – 2024. aasta jaanuarikuu paketi allalaadimine: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Avaldamiskalendri allallaadimine

ELT S-seeria versioonide loetelu saab alla laadida TEDi veebisaidil oleva lehe „Avaldamiskalender“ kaudu.


URLide vorming avaldamiskalendri allalaadimiseks on järgmine:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year},

kus:

 • {lang} on keel (nt en, de),
 • {format} võib olla: XLS, PDF, CSV,
 • {year} on aasta (nt 2023, 2024).


Näide: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

TEDi alamhulgad CSV-vormingus

TEDi andmete alamhulk, mis hõlmab hanketeadete ja lepingu sõlmimise teadete kõige olulisemaid välju komaeraldusega väärtuste (CSV) vormis, on kättesaadav aadressil data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=et.