Euroopan unionin virallinen verkkosivusto

Sovelluskehittäjien resurssit uudelleenkäyttäjille

Yleistä

TED-sivustolla on useita web-sovellusten ohjelmointirajapintoja (API).

Nämä rajapinnat mahdollistavat seuraavat toiminnot:

 • TED-portaalissa julkaistujen tietojen haku ja noutaminen (TED-sivuston haku-API)
 • Ilmoitusten lataaminen eri muodoissa suorien linkkien avulla
 • XML-ilmoitusten lataaminen isompina erinä
 • Julkaisukalenterin lataaminen


TED-sivustolla on saatavilla myös RSS-syötteitä.


TED-sivustolla olevissa ilmoituksissa on 14.11.2022 lähtien käytetty sekä eForms-lomakkeita (sähköisiä lomakkeita) että TED-skeemalomakkeita.

 • eForms-lomakkeet on vahvistettu asetuksessa (EU) 2019/1780, jolla otettiin käyttöön uusia hankintojen vakiolomakkeita. Asetuksen soveltaminen alkoi 14.11.2022.
 • TED-skeemalomakkeet on vahvistettu asetuksessa (EU) 2015/1986, ja ne perustuvat EU:n julkaisutoimiston yhteentoimivuusstandardiin.


Lisätietoa eForms-lomakkeista ja TED-skeemalomakkeista on TED Developer Docs -osiossa.

TED-portaalissa julkaistujen tietojen haku ja noutaminen (TED-sivuston haku-API)

TED-sivuston haku-APIa voi käyttää anonyymisti jonkin tietyn hankintailmoituksen hakemiseen sivuston hakukoneella.
Haku-APIa koskeva dokumentaatio on saatavilla osoitteessa https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html.

Ilmoitusten lataaminen eri muodoissa suorien linkkien avulla

Ilmoituksia voi ladata suoran linkin kautta millä tahansa EU:n virallisella kielellä seuraavissa muodoissa: HTML, HTML-lataus, allekirjoitettu PDF ja allekirjoittamaton PDF.


Suoran linkin URL-osoitteiden muoto on:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


jossa

 • lang tarkoittaa kieltä (esim. en, fi)
 • {publication-number} tarkoittaa julkaisunumeroa (esim. 1-2024, 87654321-2024)
 • {format} eli muoto voi olla:
 • html: html-lataustiedosto
 • pdf: ilmoituksen lataaminen pdf-tiedostona
 • pdfs: ilmoituksen lataaminen allekirjoitettuna pdf-tiedostona

 

Lisäksi ilmoituksia voi ladata suoran linkin kautta XML-muodossa.

Suoran linkin URL-osoitteen muoto on:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publication-number}/xml

XML-ilmoitusten lataaminen isompina erinä

XML-ilmoituksia voi ladata TED-portaalista isompina erinä sivulta XML-ilmoitusten lataaminen isompina erinä.


Yksi arkistokappale (XML-paketti) sisältää valitun päivän tai kuukauden ilmoitukset.


XML-paketit sisältävät XML-tiedostoja, jotka on numeroitu kahdella tavalla:

 • eForms-ilmoituksissa XML-tiedostoissa käytetään kahdeksaa numeroa, joiden perässä on vuosiluku (esim. 00654321_2022.xml)
 • TED-skeema-ilmoituksissa XML-tiedostoissa käytetään kuutta numeroa, joiden perässä on vuosiluku (esim. 123456_2022.xml)


Latauspakettien URL-osoitteiden muoto on:

 • Päivittäispakettien URL-osoitteet:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn},

jossa {yyyynnnnn} on EUVL S -lehden numero.


Esimerkki: Lataa lehden EUVL:n S 1/2024 päiväpaketti: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • Kuukausipakettien URL-osoitteet:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n},

jossa {yyyy-n} on vuosi ja kuukausi.

Esimerkki: Lataa tammikuun 2024 kuukausipaketti: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Julkaisukalenterin lataaminen

Voit ladata luettelon yhden vuoden aikana julkaistavista EUVL S -lehdistä TED-sivuston Julkaisukalenteri-sivun kautta.


Julkaisukalenterin URL-latauslinkkien muoto on:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year},

jossa

 • {lang} tarkoittaa kieltä (esim. en, fi)
 • {format} eli tiedostomuoto voi olla: XLS, PDF tai CSV
 • {year} on julkaisuvuosi (esim. 2023 tai 2024)


Esimerkki: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

TED-osajoukot CSV-muodossa

Hankintailmoitusten ja jälki-ilmoitusten tärkeimmät kentät kattava TED-datan osajoukko on saatavana CVS-muodossa osoitteessa data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=fi.