Utvecklarhörnan för användare av TED-data

Allmänt

På TED finns flera programmeringsgränssnitt (API:er).

Med våra API:er kan du göra det här:

 • Söka och hämta data som publicerats på TED-portalen (TED:s sök-API).
 • Ladda ner meddelanden i olika format med hjälp av direktlänkar.
 • Göra massnedladdningar av meddelanden i xml.
 • Hämta utgivningskalendern.


Det finns också RSS-flöden i TED.


Sedan den 14 november 2022 används både eForms och TED-schemat för meddelandena på TED.

 • De elektroniska formulären (eForms) fastställs i förordning (EU) 2019/1780 om införande av nya standardformulär för upphandling (som gäller från den 14 november 2022).
 • TED-schemats formulär fastställs i förordning (EU) 2015/1986 och bygger på Publikationsbyråns standard för interoperabilitet.


Du kan läsa mer om eForms och TED-schemats formulär i dokumentationen för TED-utvecklare.

Söka och hämta data som publicerats på TED-portalen (TED:s sök-API)

Det går att få tillgång till TED:s sök-API anonymt så att du kan använda webbplatsens sökmotor för att hitta ett visst meddelande.
Dokumentation om TED:s sök-API finns på https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html.

Ladda ner meddelanden i olika format med hjälp av direktlänkar

Du kan ladda ner ett meddelande med hjälp av en direktlänk. Meddelandena finns på alla officiella EU-språk och i följande format: html, html-hämtning, signerad pdf och osignerad pdf.


Direktlänkarnas webbadress har följande format:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


där:

 • {lang} är språket (t.ex. en och sv)
 • {publication-number} är publiceringsnumret (t.ex. 1-2024, 87654321-2024)
 • {format} kan vara
 • html – för att visa den nedladdade html-filen
 • pdf – för att ladda ner meddelandet som en pdf-fil
 • pdfs – för att ladda ner meddelandet som en signerad pdf-fil

 

Dessutom kan du ladda ner meddelanden med hjälp av en direktlänk i xml-format.

Direktlänkarnas webbadress har följande format:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publication-number}/xml

Göra massnedladdningar av meddelanden i xml

Du kan ladda ner många meddelanden samtidigt i xml från TED-portalen via sidan för massnedladdningar i xml.


I ett enda arkiv (xml-paket) finns alla meddelanden från ett visst datum eller en viss månad.


Xml-paketen innehåller xml-filer som är numrerade på två sätt:

 • För eForms-meddelanden har xml-filerna åtta siffror följt av året (t.ex. 00654321_2022.xml).
 • För meddelandena enligt TED-schemat har xml-filerna sex siffror följt av året (t.ex. 123456_2022.xml).


Direktlänkarnas webbadress för att ladda ner paket har följande format:

 • Format för dagliga paket:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn}

där {yyyynnnnn} är EUT S-numret.


Ett exempel: hämta det dagliga paketet för EUT S 1 för 2024: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • Format för månadspaket:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n}

där {yyyy-n} är året och månaden.

Ett exempel: hämta månadspaketet för januari 2024: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Hämta utgivningskalendern

Du kan hämta listan med EUT S-utgivningar per år på sidan med utgivningskalendern på TED-webbplatsen.


Webbadressen för att hämta utgivningskalendern har följande format:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year}

där

 • {lang} är språket (dvs. en, sv osv.)
 • {format} kan vara xls, pdf eller cvs
 • {year} är året (till exempel 2023 eller 2024).


Ett exempel: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

Undergrupp av TED-data i csv-format

En undergrupp av TED-data som omfattar de viktigaste fälten i meddelanden om upphandling och meddelanden om tilldelning av kontrakt i csv-format (kommaseperarerade värden) finns på data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=sv.