Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument

Vem har nytta av ESPD-EDM?

Modellen för datautbyte för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD-EDM) kan hjälpa it-utvecklare som vill utveckla en ESPD-tjänst för utbyte och användning av data om offentlig upphandling.

Vad används modellen till?

ESPD-EDM har utvecklats och drivs av Publikationsbyrån. Modellen hjälper utvecklare som vill utveckla tjänster för att förvalta det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet, som följer de lagar och direktiv som reglerar offentlig upphandling.

Vilka fördelar har ESPD?

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet är ett webbformulär som används av upphandlande myndigheter i EU (inköpare) och ekonomiska aktörer (leverantörer) för att avgöra om leverantörer är behöriga att delta i en upphandling. Formuläret omfattar urvalskriterier och uteslutningsgrunder för enheter som vill leverera varor och tjänster. Köparen fastställer sina kriterier och leverantören styrker att man lever upp till dem. Detta sparar mycket tid och arbete.

Köpare och leverantörer som använder dokumentet gynnas av ett enklare och snabbare datautbyte. Tjänsteleverantörer i den privata eller den offentliga sektorn, som utvecklar sina tjänster med hjälp av ESPD-EDM, ökar värdet på de tjänster de tillhandahåller sina användare genom att underlätta deras utbyten inom landet.

Varför ska jag använda Publikationsbyrån för den här tjänsten?

Vissa EU-länder har andra modeller som används inom deras länder, men det finns inga alternativ eller konkurrerande standarder på EU-nivå.

Finns det förhandskrav eller begränsningar?

Standarderna är plattformsagnostiska, vilket innebär att det inte finns några förhandskrav eller begränsningar för att använda dem.

Hur kan jag få tillgång till tjänsten?

ESPD-EDM har tagits fram av Publikationsbyrån och finns på GitHub. Läs mer om hur du får tillgång till och använder modellen i vår dokumentation på docs.ted.europa.eu.

Om du har frågor kan du kontakta OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Vem driver tjänsten?

ESPD-EDM drivs av Publikationsbyrån.