Tillgänglighetsredogörelse för TED-webbplatserna

Senaste uppdatering: 14 november 2023

Inledning

Publikationsbyrån arbetar för att göra TED-webbplatserna mer tillgängliga, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Tillgänglighet är en av våra grundprinciper. Vi tillämpar universella designprinciper så att alla kan se och lätt använda våra webbplatser oavsett om de använder dator, mobil eller surfplatta.
Vi försöker se till att alla våra sidor och dokument är tillgängliga för alla, även personer med nedsatt syn eller hörsel eller kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning. Våra webbplatser kan nås från många olika enheter, t.ex. stationära och bärbara datorer, surfplattor och mobiler.

Webbtillgänglighet bygger på följande fyra principer för innehållet:

 • Möjligt att uppfatta – Information och användargränssnitt presenteras på ett sätt som användarna kan uppfatta.
 • Hanterbart – Webbplatsens inmatningsformulär, kontroller (t.ex. knappar och kryssrutor) och navigering ska vara hanterbara.
 • Begripligt – Informationen och hanteringen av användargränssnittet måste vara begriplig.
 • Robust – Webbinnehållet måste fungera med många webbläsare, enheter och hjälpmedel.

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller TED-portalen,
ted.europa.eu
, och de underwebbplatser som räknas upp här:
enotices2.ted.europa.eu
docs.ted.europa.eu
developer.ted.europa.eu

 

Hur vi uppfyller regler och riktlinjer

 • Vi uppfyller minst nivå AA i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1). Detta kan av tekniska eller praktiska skäl variera i enskilda fall.
 • Vi publicerar den här tillgänglighetsredogörelsen på nätet.
 • Vi hjälper användarna att kontakta oss och rapportera tillgänglighetsproblem.
 • Vi inkluderar tillgänglighetsklausuler i alla kontrakt med tjänsteleverantörer om webbutveckling och produktion av publikationer.
 • Vi gör tillgänglighetsgranskningar med hjälp av interna och externa resurser.

Efterlevnadsstatus

Våra webbplatser uppfyller delvis den tekniska standarden EN 301 549 v.3.2.1 och nivå AA i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1). Läs mer under ”Innehåll som inte är tillgängligt”.
Webbplatserna testades senast den 14 november 2023.

Grunden för redogörelsen

Den här tillgänglighetsredogörelsen skrevs den 14 november 2023.
Redogörelsen bygger på en granskning av ett representativt urval av webbsidor av en IAPP-kvalificerad tillgänglighetsexpert, som använt en kombination av manuell och automatiserad testning.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi gör vårt bästa för att TED-webbplatserna ska vara tillgänglig för alla. Vi är dock medvetna om vissa begränsningar och arbetar för att lösa problemen. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem och möjliga lösningar. Kontakta oss om du stöter på ett problem som inte finns med i listan.

Kända tillgänglighetsproblem på TED-webbplatserna:

 1. Viss text och interaktiva element har kanske inte tillräcklig färgkontrast, vilket gör dem svårare att se.
 2. Vissa interaktiva element som knappar och länkar har ingen synlig fokusindikator, vilket innebär att det är svårt att se när elementen kan styras av tangentbordet.
 3. Vissa bilder har inte alltid ett ALT-attribut (det vill säga en text som beskriver bilden och som är synlig enbart för skärmläsare) eller så är ALT-attributet inte korrekt.
 4. Vissa element har ingen eller en felaktig text för skärmläsare.
 5. Det går inte att bara använda tangentbordet för att gå till alla element på sidan.

Resurser

Återkoppling och kontaktuppgifter

Kontakta oss för att rapportera tillgänglighetsproblem eller lämna förslag.
Skriv så tydligt och detaljerat som möjligt så att vi kan förstå problemet.
Lämna också dina kontaktuppgifter så att vi kan återkomma så fort vi kan.