Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

TED vietņu piekļūstamības paziņojums

Pēdējo reizi atjaunināts 2023. gada 14. novembrī

Ievads

Publikāciju birojs ir apņēmies padarīt TED tīmekļvietnes piekļūstamas saskaņā ar Direktīvu 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību. Piekļūstamība ir mūsu izstrādes pamatā, un mēs ievērojam universālos izstrādes principus. Tādējādi visi mūsu lietotāji var ērti skatīt mūsu tīmekļvietnes un pārvietoties tajās neatkarīgi no tā, kādu ierīci viņi izmanto.
Mēs strādājam, lai nodrošinātu mūsu lapu un dokumentu piekļūstamību visiem lietotājiem, arī lietotājiem ar redzes, dzirdes, kognitīviem vai fiziskiem traucējumiem. Mūsu tīmekļvietnēm var piekļūt no dažādām ierīcēm, piemēram, galddatoriem, klēpjdatoriem un mobilajām ierīcēm.

Tīmekļvietņu piekļūstamības pamatā ir četri turpmāk uzskaitītie principi:

 • uztveramība – informācija un lietotāja saskarne tiek parādīta lietotājiem veidā, kas ļauj to uztvert;
 • lietojamība – tīmekļvietnes datu ievades lauki, vadīklas ( pogas, izvēles rūtiņas) un navigācija ir izmantojami;
 • saprotamība – lietotāja saskarnes informācijai un darbībai jābūt saprotamai;
 • stabilitāte – tīmekļa saturam ir jādabojas dažādās pārlūkprogrammās un dažādās ierīcēs, ieskaitot palīgtehnoloģijas.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni TED
ted.europa.eu
un tai pakārtotajām tīmekļvietnēm, kas uzskaitītas zemāk:
enotices2.ted.europa.eu
docs.ted.europa.eu
developer.ted.europa.eu

 

Kā mēs nodrošinām atbilstību

 • Mēs izpildām kā minimums standartu WCAG 2.1, līmenis AA. Atsevišķos specifiskos gadījumos tas var būt citādi, ja tam ir pamatoti tehniski vai praktiski iemesli.
 • Mēs publicējam šo paziņojumu par piekļūstamību tiešsaistē.
 • Mēs palīdzam lietotājiem sazināties ar mums, lai ziņotu par piekļūstamības problēmām.
 • Mēs iekļaujam noteikumus par piekļūstamības ievērošanu visos līgumos, kurus ar pakalpojumu sniedzējiem noslēdzam attiecībā uz tīmekļvietņu izstrādi un publikāciju sagatavošanu.
 • Mēs veicam revīzijas piekļūstamības jomā, izmantojot iekšējus un ārējus resursus.

Atbilstības statuss

Mūsu tīmekļvietnes daļēji atbilst tehniskajam standartam EN 301 549 v.3.2.1 ;un Tīmekļa satura piekļūstamības pamatnostādņu (WCAG) 2.1 līmenim “AA”. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Nepiekļūstams saturs”.
Tīmekļvietnes pēdējo reizi tika testētas 2023. gada 14. novembrī.

Paziņojuma sagatavošana

Šis paziņojums sagatavots 2023. gada 14. novembrī.
Paziņojuma pamatā ir tīmekļa lapu reprezentatīva parauga pārbaude, izmantojot manuālu un automatizētu testēšanu, ko veicis IAAP kvalificēts piekļūstamības speciālists.

Nepiekļūstams saturs

Neraugoties uz mūsu pūlēm garantēt TED tīmekļvietņu piekļūstamību, joprojām pastāv atsevišķi ierobežojumi, par kuriem esam informēti un kurus cenšamies novērst. Zemāk sniegts mums zināmo ierobežojumu un iespējamo risinājumu apraksts. Ja saskaraties ar problēmu, kas šeit nav minēta, sazinieties ar mums!

Zināmie TED tīmekļvietņu ierobežojumi ir šādi.

 1. Dažiem teksta un interaktīvajiem elementiem var nebūt pietiekama krāsu kontrasta, kas var padarīt tos mazāk pamanāmus.
 2. Dažiem interaktīviem elementiem, piemēram, pogām un saitēm, nav redzama vizuālā indikatora, kas nozīmē, ka ir grūti saskatīt, kad šos elementus var izmantot ar tastatūru.
 3. Dažiem attēliem var nebūt alternatīvā teksta (kas apraksta attēlu un ir redzams tikai ekrāna lasītājiem) vai arī tie var tikt parādīti nepareizi.
 4. Dažiem elementiem var nebūt teksta, kas redzams ekrāna lasītājam, vai arī tas var tikt nolasīts nepareizi.
 5. Ne visiem lapas elementiem var piekļūt, izmantojot tikai tastatūru.

Resursi

Atsauksmēm un saziņai

Sazinieties ar mums, lai ziņotu par piekļūstamības problēmām vai sniegtu ieteikumus.
Aprakstiet problēmu pēc iespējas skaidrāk un detalizētāk, lai mēs varētu izprast problēmu.
Norādiet arī savu kontaktinformāciju, lai mēs varētu ātri ar jums sazināties.