Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

Publiskā iepirkuma standartveidlapas

Publicēšana “Oficiālā Vēstneša” papildinājumā (OV S)

 

Lai jums palīdzētu “Oficiālajā Vēstnesī” publicēt datus par ES publisko iepirkumu, Eiropas Komisija ir izveidojusi standarta veidlapas, kas atbilst ES tiesību aktiem, kas regulē šādu datu publicēšanu, proti, e-veidlapas, kas noteiktas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/1780 (E-veidlapu regula).

No 2023. gada 25. oktobra e-veidlapu lietošana ir obligāta.

TED portālā arī turpmāk tiks rādīti gan paziņojumi e-veidlapu formā, gan paziņojumi, kuros izmantotas TED shēmas veidlapas, kas paredzētas Regulā (ES) 2015/1986.