Een officiële website van de Europese Unie

Standaardformulieren voor overheidsopdrachten

Bekendmaking in PB S

 

Om u te helpen informatie over overheidsopdrachten binnen de EU bekend te maken in het Publicatieblad, heeft de Europese Commissie standaardformulieren opgesteld die overeenkomen met de EU-rechtsgrondslagen voor de publicatie van deze gegevens, nl. de e-formulieren, beschreven in Verordening (EU) 2019/1780 (de verordening e-formulieren).

Het gebruik van de e-formulieren is sinds 25 oktober 2023 verplicht.

Op het TED-portaal worden zowel aankondigingen op basis van e-formulieren als aankondigingen met de formulieren op basis van TED-schema’s van Verordening (EU) 2015/1986 getoond.