Acesta este un site oficial al Uniunii Europene

Formulare standard pentru achiziții publice

Publicarea în JO S

 

Pentru a vă ajuta să publicați datele achizițiilor publice din UE în Jurnalul Oficial, Comisia Europeană a creat formulare standard aliniate la temeiurile juridice ale UE în vigoare pentru publicarea acestor date, și anume formularele electronice (eForms) prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei (Regulamentul privind formularele electronice).

Utilizarea formularelor electronice (eForms) a devenit obligatorie la 25 octombrie 2023.

Portalul TED va continua să afișeze atât anunțurile publicate ca formulare electronice (eForms), cât și anunțurile publicate ca formulare-schemă TED (fostele formulare standard) prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/1986.