Standardformulär för offentlig upphandling

Publicering i EUT S

 

För att hjälpa dig att publicera upphandlingsdata i EUT har EU-kommissionen tagit fram standardformulär som följer EU:s rättsliga grund för att publicera data, det vill säga de elektroniska formulär (eForms) som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 (eForms-förordningen).

Sedan den 25 oktober 2023 är det obligatoriskt att använda eForms.

I TED-portalen hittar du fortsättningsvis både meddelanden enligt eForms och meddelanden som använder TED-schemats formulär enligt förordning (EU) 2015/1986.