Ontologi för e-upphandling

Vem har nytta av ontologin för e-upphandling?

Ontologin för e-upphandling vänder sig till användare, t.ex. it-utvecklare eller dataanalytiker, som vill behandla eller använda data om offentlig upphandling.

Vad används den till?

Ontologin för e-upphandling ser till att enhetliga termer, definitioner och samband mellan upphandlingsdata används konsekvent av alla som behandlar data om offentlig upphandling. Ontologin har tagits fram och sköts av Publikationsbyrån.

Vilka är fördelarna med ontologin?

Ontologin för e-upphandling utgör en formell, semantisk grund för att skapa och återanvända länkade öppna data inom offentlig upphandling i EU. Begreppen har definierade namn och samband med varandra så att upphandlingsdatan har en enhetlig betydelse, dvs. användning och tolkning, i varje skede av dataanvändningen: skapande, analys, rapportering och beslutsfattande.

Köpare och leverantörer som använder ontologin gynnas av ett enklare och snabbare datautbyte. Tjänsteleverantörer i den privata eller den offentliga sektorn, som utvecklar sina tjänster med hjälp av ontologin för e-upphandling, ökar värdet på de tjänster de tillhandahåller sina användare genom att underlätta deras datautbyten inom landet.

Varför ska jag använda Publikationsbyrån för den här tjänsten?

Vissa EU-länder har andra ontologier som används inom deras länder, men det finns inga alternativ eller konkurrerande standarder på EU-nivå.

Finns det förhandskrav eller begränsningar?

Standarderna är plattformsagnostiska, vilket innebär att det inte finns några förhandskrav eller begränsningar för att använda dem.

Hur får jag tillgång till ontologin för e-upphandling?

Ontologin för e-upphandling har tagits fram av Publikationsbyrån och finns på GitHub. Läs mer om hur du får tillgång till och använder ontologin i vår dokumentation på docs.ted.europa.eu.

Om du har frågor kan du kontakta OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Vem driver tjänsten?

Ontologin för e-upphandling sköts av EU:s publikationsbyrå.