Euroopan unionin virallinen verkkosivusto

TED-verkkosivustojen saavutettavuusseloste

Viimeisin päivitys: 14. marraskuuta 2023

Johdanto

Julkaisutoimisto on sitoutunut tekemään TED-sivustoista saavutettavan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 (direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta) mukaisesti. Saavutettavuus on kaiken suunnittelutyömme ytimessä, ja noudatamme siinä kaikkia palvelevan suunnittelun periaatteita. Haluamme, että käyttäjiemme on helppo katsoa verkkosivujamme ja navigoida niillä riippumatta käyttämästään laitteesta.
Pyrimme varmistamaan, että sivumme ja asiakirjamme ovat kaikkien käyttäjien saavutettavissa. Tämä koskee siis myös käyttäjiä, joilla on näkö-, kuulo- tai fyysisiä tai kognitiivisia rajoitteita. Verkkosivuillemme pääsee erilaisilla laitteilla, kuten pöytätietokoneilla, kannettavilla tietokoneilla ja mobiililaitteilla.

Verkkosivujen saavutettavuus perustuu neljään periaatteeseen, joiden mukaan verkkosivun on oltava:

 • havaittava – informaatio ja käyttöliittymä esitetään käyttäjien havaittavissa olevalla tavalla
 • hallittava – sivuston syötekentät, ohjauselementit (esim. painikkeet, valintaruudut) ja navigointi ovat hallittavissa
 • ymmärrettävä – tiedot ja käyttöliittymän toiminta ovat ymmärrettäviä
 • toimintavarma – verkkosisällön on toimittava erilaisilla selaimilla ja laitteilla, avustavat teknologiat mukaan lukien.

Tämä saavutettavuusseloste koskee TED-sivustoa:
ted.europa.eu
ja sen seuraavia alasivuja:
enotices2.ted.europa.eu
docs.ted.europa.eu
developer.ted.europa.eu

 

Saavutettavuuden toteuttamistoimet

 • Sivustomme ovat vähintään WCAG 2.1 -standardin (AA-taso) mukaisia. Tietyt osat voivat poiketa siitä, jos siihen on perusteltuja teknisiä tai käytännön syitä.
 • Olemme julkaisseet verkkosivustollamme tämän saavutettavuusselosteen.
 • Autamme käyttäjiä saavutettavuusongelmien raportoinnissa.
 • Sisällytämme saavutettavuuslausekkeen kaikkiin palveluntarjoajien kanssa tehtäviin sopimuksiin, jotka koskevat verkkosisällön kehittämistä ja julkaisujen tuottamista.
 • Teetämme sekä sisäisiä että ulkoisia saavutettavuustarkastuksia.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Verkkosivustomme täyttävät osittain teknisen standardin EN 301 549 v.3.2.1 ja verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset. Lisätietoja aiheesta on kohdassa ”Ei-saavutettava sisältö”.
Verkkosivustojen saavutettavuutta testattiin viimeksi 14.11.2023.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 14.11.2023.
Seloste perustuu arvioon, jonka IAAP:n hyväksymä saavutettavuusasiantuntija on tehnyt käyttämällä sekä manuaalista että automatisoitua testausta. Arviossa on mukana edustava otos verkkosivuja.

Ei-saavutettava sisältö

Vaikka TED-sivustojen saavutettavuus on pyritty kaikin keinoin varmistamaan, sen saavutettavuudessa on havaittu muutamia puutteita, joita korjataan parhaillaan. Seuraavassa on kuvaus havaituista puutteista ja mahdollisista parannuksista. Ota yhteyttä verkkosivuston ylläpitäjään, jos havaitset jonkin saavutettavuusongelman, jota ei ole seuraavassa luettelossa.

TED-sivustojen tiedossa olevat puutteet:

 1. Värikontrasti ei välttämättä ole riittävä kaikissa teksteissä ja interaktiivisissa elementeissä, mikä heikentää niiden erottuvuutta.
 2. Eräillä interaktiivisilla elementeillä, kuten painikkeilla ja linkeillä, ei ole näkyvissä olevaa kohdistuksen ilmaisinta, minkä vuoksi on vaikea nähdä, voiko näitä elementtejä käyttää näppäimistöllä.
 3. Joistakin kuvista saattaa puuttua vaihtoehtoinen kuvaus (näytönlukijoille tarkoitettu teksti, jossa kuvataan ruudulla olevan kuvan sisältö) tai se ei näytä oikeinlaiselta.
 4. Joissakin elementeissä olevaa tekstiä ei mahdollisesti voi lukea näytönlukijalla tai näytönlukija ei välttämättä lue niitä oikein.
 5. Sivulla on elementtejä, jotka eivät ole käytettävissä pelkällä näppäimistöllä.

Lähteet

Palaute ja yhteystiedot

Raportoi saavutettavuusongelmista tai anna palautetta.
Kerro ongelmasta mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti.
Anna myös yhteystietosi, jotta voimme ottaa sinuun nopeasti yhteyttä.