Euroopan unionin virallinen verkkosivusto

Sähköisten ilmoitusten lähettäminen

Hankintailmoitusten lähettäminen julkaistavaksi TEDissä

Viranomaiset, joiden on julkaistava tai jotka haluavat julkaista ilmoituksia Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa TED-sivustolla, voivat valita, miten ne lähettävät lomakkeensa. Lähetystapa voi riippua kansallisesta lainsäädännöstä.

eSenders-käyttäjät ovat julkisia tai yksityisiä organisaatioita, jotka toimivat välittäjinä ja toimittavat hankintailmoitukset vaaditussa XML-muodossa TEDin datarajapintaan (TED API, eNotices2). eSenders-käyttäjät toimittavat sovelluksen ja sähköiset lomakkeet ostajille, jotka täyttävät ja toimittavat ne. Lomakkeet on usein mukautettava kansallisiin tarpeisiin tai integroitava kansalliseen sähköiseen hankinta-alustaan.

Tyypillisiä eSenders-käyttäjiä ovat jäsenvaltioiden viralliset lehdet, ostajien puolesta toimivat yksityiset tai julkiset elimet sekä sähköisten hankintaohjelmien kehittäjät. Joissakin jäsenvaltioissa kaikki kyseistä maata koskevat ilmoitukset lähettää keskushallinnon organisaatio, jolla on lakisääteinen valtuutus, kun taas joissakin maissa voi toimia monenlaisia julkisia tai kaupallisia palveluntarjoajia.

Maissa, joissa ei ole eSender-käyttäjiä tai joissa ostaja voi valita sovelluksensa, julkaisutoimisto tarjoaa käyttöön eNotices2-verkkosovelluksen, joka mahdollistaa ilmoitusten validoinnin ja toimittamisen marraskuusta 2022 lähtien käytettävissä olleiden sähköisten lomakkeiden muodossa.

eNotices2-verkkosovelluksen käyttö edellyttää sen käyttöehtojen hyväksymistä. Sovelluksessa hankintailmoituksiin sovelletaan tiettyjä liiketoimintaa ja teknistä validointia koskevia sääntöjä. Julkisten ostajien vastuulla on kuitenkin varmistaa, että ilmoitusten sisältö on asianmukainen ja vastaa asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeita.

Tammikuusta 2024 lähtien jäsenvaltiot eivät voi enää toimittaa lomakkeita aiempien vakiolomakkeiden muodossa.

Toimiminen TED eSender -käyttäjänä

Voidakseen toimia TED eSender -käyttäjänä organisaation on varmistettava, että sillä on liiketoiminnalliset ja tekniset valmiudet tukea asiakkaitaan, jotta ne voivat kerätä ja lähettää päteviä hankintailmoituksia TEDissä julkaistaviksi.

Ilmoitusten validoimiseen, lähettämiseen ja hakemiseen käytetään eNotices2:n TED APIa. Lisätietoja on saatavilla TED Developer Docs -sivuston API-osiossa.

Sähköisten lomakkeiden tekniset eritelmät esitetään TED Developer Docs -sivuston Software Development Kit -osiossa. eSender-käyttäjien kehitystiimit voivat käyttää suoraan Githubin ohjelmankehityspakettien komponentteja (SDK components).

eSender-käyttäjäksi ryhtyminen ei edellytä muodollista kelpoisuusmenettelyä, mutta käyttäjän on tunnettava TED-julkaisupalvelujen palveluehdot ja noudatettava niitä.