Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal

Elektronikus hirdetmények küldése

Közbeszerzési hirdetmények küldése a TED-re

Ha egy hatóság közleményt szeretne közzétenni a Hivatalos Lap kiegészítésében a TED honlapján, ezt a nemzeti jogszabályoktól függően többféleképpen teheti meg.

Az e-küldők (eSenders) olyan köz- vagy magánszervezetek, amelyeknek közvetítő szolgáltatóként módjukban áll beküldeni az előírt XML formátumú közbeszerzési hirdetményeket a TED adatinterfészébe (az eNotices2 TED API-ja). Az e-küldők látják el a közbeszerzőket azzal az alkalmazással és azokkal az online formanyomtatványokkal, amelyeket ez utóbbiaknak ki kell tölteniük és be kell nyújtaniuk. Ezek a formanyomtatványok gyakran a nemzeti sajátosságokhoz vannak igazítva vagy egy e-közbeszerzési platformba vannak integrálva.

Az e-küldők közé tartoznak a tagállami hivatalos közlönyök, az ajánlatkérők nevében eljáró köz- vagy magánjogi szervek, valamint az elektronikus közbeszerzési szoftverek fejlesztői. Egyes tagállamokban az adott országra vonatkozó valamennyi értesítést jogi felhatalmazással rendelkező központi kormányzati szervezet küldi meg; más országokban ezt a feladatot többféle állami vagy kereskedelmi szolgáltató látja el.

Azokban az országokban, ahol nincs e-küldő vagy ahol a vevő választhatja meg az alkalmazást, a Kiadóhivatal rendelkezésre bocsátja az eNotices2 webalkalmazást, amely lehetővé teszi a hirdetmények validálását és benyújtását a 2022 novembere óta rendelkezésre álló e-hirdetmények formátumában.

Az eNotices2 webalkalmazás használatához el kell fogadni a szolgáltatási feltételeket. Az alkalmazás bizonyos üzleti és technikai érvényesítési szabályokat ír elő a közbeszerzési hirdetményekre, de a közbeszerzők felelőssége, hogy a hirdetmények pontosak legyenek és megfeleljenek a vonatkozó jogszabályoknak és iránymutatásoknak.

A korábbi hirdetménymintákat 2024 januárjától már nem lehet benyújtani.

Hogyan válhat egy szervezet e-küldővé a TED-ben?

Először is rendelkeznie kell azokkal az üzleti és technikai kapacitásokkal, amelyekkel összegyűjtheti és a TED-re elküldheti ügyfelei közbeszerzési hirdetményeit.

Az e-küldők az eNotices2 TED API-ját használják a hirdetmények validálásához, benyújtásához és kikereséséhez. Bővebben lásd a TED fejlesztői dokumentációs portáljának API-val foglalkozó rovatát.

Az e-hirdetmények műszaki leírását lásd a TED fejlesztői dokumentációs portáljának szoftverfejlesztési eszköztárában. Az e-küldők fejlesztői használhatják közvetlenül a GitHub felületén közzétett szoftverfejlesztési eszköztárat.

Nincs hivatalos minősítési eljárás ahhoz, hogy valaki e-küldővé váljon, de ismernie kell a TED kiadói szolgáltatásainak feltételeit, és meg kell felelnie azoknak.