Ste na enem od uradnih spletišč EU

Pošiljanje elektronskih obvestil

Pošiljanje obvestil o javnih naročilih za objavo na portalu TED

Javni organi, ki morajo ali želijo objaviti obvestila v Dopolnilu k Uradnemu listu na spletišču TED, lahko obrazce predložijo na različne načine, kar je lahko določeno v nacionalni zakonodaji.

ePošiljatelji so javne ali zasebne organizacije, ki delujejo kot vmesni ponudniki storitev za predložitev obvestil o javnem naročilu v zahtevanem formatu XML v podatkovnem vmesniku TED (vmesniki API za portal TED eNotices2). ePošiljatelji zagotavljajo aplikacijo in spletne obrazce, pogosto prilagojene nacionalnim potrebam ali vključene v platformo za e-javno naročanje, da jih lahko kupci izpolnijo in pošljejo.

Med ePošiljatelji so uradni listi držav članic, javni ali zasebni organi, ki delujejo v imenu kupcev, in razvijalci programske opreme za e-javno naročanje. V nekaterih državah članicah vsa obvestila za državo pošlje centralna državna organizacija s pravnim pooblastilom, v drugih državah lahko obstaja več javnih ali komercialnih ponudnikov storitev.

V državah, v katerih ni ePošiljateljev ali v katerih lahko kupci izberejo svojo aplikacijo, Urad za publikacije zagotavlja spletno aplikacijo eNotices2, ki omogoča potrjevanje in predložitev obvestil v obliki e-obrazcev, ki je na voljo od novembra 2022.

Za uporabo spletne aplikacije eNotices2 je treba sprejeti njene pogoje uporabe. Aplikacija uporablja nekatera poslovna in tehnična pravila za potrjevanje obvestil o javnih naročilih, vendar morajo javni kupci sami zagotoviti, da je vsebina obvestil pravilna ter skladna z ustrezno zakonodajo in smernicami.

Standardne obrazce v prejšnjem formatu so države članice lahko pošiljale do januarja 2024.

Kako postati e-Pošiljatelj

Da bi organizacija postala ePošiljatelj TED, mora zagotoviti, da ima poslovne in tehnične zmogljivosti za podporo svojim strankam pri zbiranju in pošiljanju veljavnih obvestil o javnih naročilih za objavo na portalu TED.

ePošiljatelji uporabljajo vmesnike API TED za eNotices2 za potrjevanje, predložitev in iskanje svojih obvestil. Več informacij je na voljo v razdelku API na strani TED Developer Docs.

Tehnične specifikacije za e-obrazce so opisane v gradivu za razvoj programske opreme na strani TED Developer Docs. Skupine razvijalcev ePošiljateljev lahko neposredno uporabljajo komponente SDK na spletišču GitHub.

Formalni registracijski postopek za pridobitev statusa ePošiljatelja sicer ne obstaja, vendar morajo ePošiljatelji poznati pogoje uporabe za storitve založniške storitve TED in ravnati v skladu z njimi.